1. yle.fi
  2. Uutiset

Ympäristöministeriö: Ylä-Lapissa lukuisia maisemallisesti arvokkaita alueita

Ympäristöministeriö esittää uusia lappilaisia kohteita valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon.

luonto
Ukonkivi Inarijärvi
Ukonkivi Inarijärvellä on yksi uusi kohde, jota ympäristöministeriö ehdottaa kuuluvaksi valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö esittää Lapista kaiken kaikkiaan 36 kohdetta arvokkaaksi maisema-alueeksi, joista 15 on täysin uusia. Suurin osa Lapin alueista sijaitsee Ylä-Lapissa, josta saamelaiskulttuurin ja poronhoidon luomat maisemat nostetaan Suomen arvokkaimpien maisemien joukkoon.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Lapissa on nyt 24 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alueita on inventoitu uudelleen vuosina 2012 - 2014. Inventoinnissa osa aiemmin arvokkaista maisemista todettiin pusikoituneen tai muutoin menettäneen maisema-arvojaan.

Maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä.

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ympäristöministeriön ehdotuksista valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Kuuleminen jatkuu 19. helmikuuta saakka.

Lue seuraavaksi