1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

"Lapsia tungetaan liian pieniin tiloihin" – Vanhemmat vastustavat koulujen yhdistämistä Helsingissä

Vanhemmat vastustavat Koillis-Helsingissä Töyrynummen alakoululaisten siirtämistä Suutarilan yläasteen tiloihin. Vanhempien mukaan neliöt on laskettu väärin eikä tila riitä yläkoulussa. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keväällä, että se aloittaa koulujen hallinnollisen yhdistämisestä. Keskiviikkona valtuusto päättää muista vastaavista koulujen yhdistämisestä.

Vanhemmat vastustavat alakoululaisten siirtämistä Suutarilan yläasteelle, koska heidän mukaansa koulussa ei ole riittävästi tilaa. Vanhemmat vetoavat opetushallituksen tilasuosituksiin. Kuva: Yle Uutisgrafiikka Lähde: Töyrynummen koulun johtokunta

Helsingissä päätettiin viime vuonna, että suomenkielinen perusopetus pyritään kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat ekaluokkalaisista ysiluokkalaisiin ja yksi rehtori. Tämän vuoksi myös Suutarilan yläaste ja Töyrynummen ala-aste yhdistyvät ensi elokuussa hallinnollisesti yhdeksi kouluksi.

Myös kaupungin tilojen käyttöä on päätetty tehostaa. Tämän ja kouluasteiden yhdistämisen vuoksi Töyrynummen alakoulusta aiotaan siirtää viides- ja kuudesluokkalaiset Suutarilan yläkoulun tiloihin samalla kun alakoulusta suljetaan osa tiloista.

Vanhemmat eivät suunnitelmaa hyväksy, koska heidän mukaansa yläkoulussa neliöt eivät yksinkertaisesti riitä kaikille lapsille.

– Emme löydä yläkoulusta tiloja 80-100 uudelle oppilaalle ilman että ulkoseiniä siirretään, alakoululaisten äiti Minna Marttila-Mäki sanoi tiistai-iltana Suutarilan yläkoululla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Marttila-Mäen mukaan lapsia tungetaan liian pieniin tiloihin, kouluun, joka on jo nyt ahdas. Esimerkiksi yläkoulun fysiikan luokkaan mahtuu 15 oppilasta, vaikka pienimmän luokan oppilasmäärä on 18. Vanhempien mukaan alueen ala- ja yläkoululaisten määrä kasvaa edelleen.

Vanhemmilla ja opetusvirastolla eri luvut

Vanhemmat vetoavat opetushallituksen vuoden 2012 tilamitoituksiin, joiden mukaan 350 oppilaan koulussa pitää olla opetustiloja vähintään 2 490 neliötä eli 7,1 neliötä per oppilas. Suutarilan yläasteella on opetusneliöitä vähän vähemmän eli 2 439 ja oppilaita nyt 342 eli sama 7,1 neliötä per oppilas. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos yläkouluun tulee lisää oppilaita eli suunnitellut 80-100 alakoululaista Töyrynummelta.

Vanhemmat muistuttavat lisäksi, että jo nyt Suutarilan yläasteen tilat ovat kokonaisuudessa alle opetushallituksen suositusten. Kun mukaan lasketaan esimerkiksi liikuntatilat, ruokasali, oppilaiden wc:t sekä opettajanhuone, neliöitä on nyt enää 13,8 per oppilas, kun opetushallitus suosittelee 15:ta neliötä per oppilas.

Opetusviraston vanhemmille esittämän laskelman mukaan yläkouluun mahtuisi 504 oppilasta. Vanhemmat vetoavatkin nyt opetuslautakunnan jäseniin, että yläkoulun tiloista tehtäisiin tarkastusmittaus, jotta tiedettäisiin, mistä erilaiset luvut ovat peräisin.

Opetusvirasto: Oppimisen tila muuttuu

Opetusviraston aluepäällikön Ulla-Maija Vähäsarjan mukaan kahdelle kuudesluokalle löytyy koulusta tilaan ensi elokuussa.

– Siinä on kyse opetuksen organisoinnista ja lukujärjestyksen järjestämisestä uudelleen. Koko oppimisen tila on muuttumassa perinteisestä luokkahuoneesta aivan muuksi uudessa opetussuunnitelmassa, jossa otetaan myös digitalisaatio huomioon. Laskelmia ja kustannuksia en kommentoi, koska työ on vielä kesken eikä opetusvirasto ole antanut esitystä lautakunnalle, aluepäällikkö Vähäsarja kertoi vanhempia, opettajia ja oppilaita täynnä olevalle auditoriolle.

Ilmanvaihto ei riitä nytkään

Vanhempien mukaan viides- ja kuudesluokkalaisten siirto yläkouluun ei tuo myöskään säästöjä kaupungille, koska ainakaan varhaiskasvatuskeskus ei tarvitse lähivuosina alakoulun tiloja, vaan ne jäävät todennäköisesti tyhjilleen.

Lisäksi yläkoulua pitää remontoida, jotta uusia luokkia saadaan esimerkiksi ruokalasta. Illan keskustelutilaisuudessa koulun yhdeksäsluokkalaiset ilmoittivat, että ilmanvaihto ei riitä nytkään.

– Alakoulun tilat saadaan kyllä pois opetustoimelta tilakeskukselle, mutta tyhjiäkin tiloja pitää lämmittää ja yläkoulua remontoida. Tämä on hölmöläisen peiton jatkamista, vanhempien edustaja Minna Marttila-Mäki puuskahti.

Opettajat taas toivoivat pikaisia päätöksiä, jotta esimerkiksi työ uuden opetussuunnitelman rakentamisessa ei olisi arvailua.

Tämän huolen jakoi myös illan tilaisuudessa ollut opetuslautakunnan jäsen, vihreiden Katri Korolainen.

– Täällä on ollut koulupaketti auki jo yli vuoden ajan, joten toivon työrauhaa tänne oppilaille, opettajille ja vanhemmille, ja sitä kautta ajattelen, että kun meillä on oikeat, yhteiset luvut, tehdään nopeasti päätöksiä.

Mahdollisuus uudistaa opetusta

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen HOAY:n puheenjohtaja Timo Saavalainen puolestaan toisti Ylelle vanhan hokeman, että säästetään mieluummin seinistä kuin opetuksesta:

– Kaikissa näissä koulujen yhdistämisessä täytyy olla pedagoginen lähtökohta. Jos kiinteistökustannuksissa pystytään jotain säästämään ja sillä turvaamaan laadukas perusopetus, se on hyvä asia.

Saavalainen muistutti myös, että koko koululaitos on nyt valtavassa mullituksessa.

– Digitalisaatio tulee muuttamaan koulua hyvin paljon. Siihen liittyy paljon mahdollisuuksia ja koulutilat tulevat monipuolisempaan ja ehkä uuteenkin käyttöön. Sen vuoksi koulujen yhdistämisessä on myös mahdollisuus uudistaa opetusta.

Lisää yhdistymisiä tänään

Kaupunginvaltuusto päätti Suutarilan yläasteen ja Töyrynummen alakoulun hallinnollisesta yhdistämisestä jo viime toukokuussa. Tänä iltana Helsingin kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää myös Ylä-Malmin peruskoulun ja Kotinummen ala-asteen yhdistämisestä, Kannelmäen peruskoulun ja Pelimannin ala-asteen yhdistämisestä sekä Kalasataman alueen peruskoulun perustamisesta ja Brahenpuiston koulun yhdistämisestä siihen.

Samalla valtuuston on tarkoitus tehdä iso uudistus ja siirtää tällaiset koulujen lakkauttamis-, perustamis- ja yhdistämisasiat opetuslautakunnan päätettäviksi. Tätä perustellaan sillä, että samantasoiset palveluverkkoa koskevat ratkaisut tehdään kaupungin kaikilla toimialoilla samalla päätöstasolla. Eli esimerkiksi terveysaseman sulkemisesta päättää sosiaali- ja terveyslautakunta, ei valtuusto.

– Itse en pidä tätä hyvänä asiana. Lautakunnan esityslista tulee torstaina ja asiasta pitäisi päättää jo tiistaina. Aina edes pöydällepano ei onnistu, tiistai-illan tilaisuuteen osallistunut valtuutettu ja opetuslautakunnan jäsen Ville Jalovaara (sdp) totesi.

Luvassa on ainakin kipakkaa keskustelua valtuuston kokouksessa, sillä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tiedotti tänään, että se ei hyväksy päätösvallan siirtoa koulujen lakkauttamis- ja yhdistämisasioissa lautakunnalle. Ryhmän mielestä pidemmässä valtuustokäsittelyssä myös äänestäjät pääsevät valvomaan, miten heidän valitsemansa edustajat toimivat.

Keskustelu jatkuu Facebookissa

Aktiivinen vanhempi Minna Marttila-Mäki kehottaa muiden alueiden vanhempia olemaan hereillä lastensa kouluasioissa.

– Perehtykää asioihin. Yrittäkää tarkistaa ne faktat, joilla päätöksiä tehdään. Tässäkään ei ole kyse siitä, että me vastustaisimme säästöjä, mutta haluamme kiinnittää huomiota siihen, että päätöksiä tehdään puhtaasti oikeilla faktoilla.

Marttila-Mäki vinkkaa myös julkisesta Facebook-ryhmästä Tulevaisuuden koulu Helsingissä (siirryt toiseen palveluun), johon hän toivoo kaikkien aktiivisten vanhempien tulevan keskustelemaan päättäjien kanssa.

Lisäys kello 15.09:  Lisätty Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtajan Timo Saavalaisen kommentit sekä vasemmistoryhmän kielteinen kanta päätäntävallan siirtämiseen valtuustolta opetuslautakunnalle.