Turvapaikkaa vaille jäänyt saa ani harvoin apua KHO:lta

Turvapaikkaa vaille jääneellä on ollut Suomessa hyvin pienet mahdollisuudet saada päätös kumottua viimeisessä valitustuomioistuimessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Viime vuonna se onnistui alle kahdeltakymmeneltä ihmiseltä.

turvapaikanhakijat
Korkein hallinto-oikeus Helsingissä 18. tammikuuta 2016.
Korkein hallinto-oikeus Helsingissä 18. tammikuuta 2016.Martti Kainulainen / Lehtikuva

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli viime vuonna vireillä liki 560 valitusta turvapaikan eväämisestä. Reilusti yli kolmensadan ihmisen kohdalla ylin valitustuomioistuin päätyi siihen, että valituslupaa ei annettu tai valitus jätettiin tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus kumosi 15 Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä ja muutti kolmea päätöstä.

Vuoden lopussa KHO:ssa oli vireillä kaksisataa turvapaikkavalitusta. Tänä vuonna valitusten ja päätösten määrä kasvaa roimasti.

KHO ratkaisi myös vajaat kolmekymmentä ulkomaalaisen käännyttämistä koskevaa päätöstä. Vain kahdessa tapauksessa käännytyspäätös kumottiin tai sitä muutettiin.

Nopeutetussa menettelyssä päätökset syntyivät keskimäärin vajaassa neljässä kuukaudessa ja tavanomaisessa menettelyssä keskimäärin seitsemässä kuukaudessa. Tänä vuonna päätöksiä pyritään selvissä tapauksissa tekemään kuukaudessa sillä KHO saa palkata 30-50 uutta työntekjää.

Ruuhka edessä syksyllä

Maahanmuuttovirasto eväsi viime vuonna turvapaikan runsaalta 1 300 hakijalta. Vuosi oli kuitenkin turvapaikanhakijoiden suuren määrän vuoksi poikkeuksellinen ja Maahanmuuttovirastolla on jonossa 27 000 hakemusta.

Maahanmuuttoviraston kielteisistä päätöksistä valittavien ennakoidaan ruuhkauttavan Helsingin hallinto-oikeuden ensi keväänä ja korkeimman hallinto-oikeuden syksyllä.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvoidaan, että turvapaikan eväämisestä valittaa KHO:lle asti tänä vuonna 3 000 - 7 000 ihmistä. Myös Maahanmuuttovirasto hakee toisinaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli hallinto-oikeus on muuttanut sen päätöstä.