Kosteus, home, pätkätyöt ja kiire – työtapaturmilla useita syitä

Suomalaisilla työpaikoilla sattuu yli 100 000 tapaturmaa vuosittain. Kärkeä pitävät perinteiset liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset. Määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt, mutta viime vuosina hienoinen lasku näyttää pysähtyneen.

Kotimaa
Rakennustyömaa
Mari Nupponen / Yle

Työnteon muodot, tavat ja organisointi ovat olleet suurissa muutoksissa viimeiset 10 – 15 vuotta. Perinteiset teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet, palvelupuolen kasvaneet. Työelämän muutos on vähentänyt fyysisen kuormituksen riskejä mutta tuonut uusia haasteita.

– Nykypäivän ongelmina ovat kosteus- ja homeongelmiin liittyvät ammattiastmat ja muut vastaavat terveysriskit, sanoo työsuojelun vastuualueen johtaja Arto Teronen Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Nykypäivän ongelmina ovat kosteus- ja homeongelmiin liittyvät ammattiastmat ja muut vastaavat terveysriskit.

Työsuojelun vastuualueen johtaja Arto Teronen Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Epätyypillisistä työsuhteista on tullut arkipäivää. Määräaikaisuus, vuokratyön lisääntyminen, ulkomaalaisen työn käyttö ovat lisääntyneet. Organisaatioiden muutokset ovat Terosen mukaan tuoneet tullessaan henkistä stressiä, tilanteiden kärjistymisiä työpaikoilla, häirintää, kiusaamisilmiöitä.

– Työpaikat ovat vuosien aikana kehittäneet hyviä toimintatapoja näiden hallintaan, mutta edelleen on tekemistä.

" Tuurilla mennään"

Työvoiman määrä ja kausiluonteisuus näkyvät työsuojeluviranomaisen tilastoissa. Mitä enemmän porukkaa ja työtunteja, sitä enemmän tapaturmia. Rakentaminen, teollisuus ja kuljetus ovat edelleen tapaturmaherkimpiä aloja.

Työturvallisuus on yksi työnantajan lakisääteisistä velvoitteista. Tietoa on saatavilla mutta kiire ja välinpitämättömyys näkyvät monilla työpaikoilla edelleen.

– Työsuojeluviranomainen kohtaa kentällä edelleen koneturvallisuuteen, kulkuteihin ja portaisiin liittyviä puutteita. Myös suojainpuutteet ja putoamissuojausten laiminlyönti ovat tyypillisiä. Syynä on yleensä kiire ja piittaamattomuus, työ halutaan tehdä mahdollisimman nopeasti: Kyllä tää vielä voidaan tässä tehdä, ei tässä nyt tarvitse ruveta sen kummempiin työturvallisuusjuttuihin…tuurilla mennään, Teronen sanoo.

Talousvaikeudet ovat Arto Terosen mukaan haaste myös työturvallisuudelle.

– Yritykset tehostavat, karsivat tai lakkauttavat toimintojaan haastavassa taloustilanteessa. Samaan aikaan pitäisi pystyä panostamaan työturvallisuuteen. Toisaalta siihen satsaamisella on positiivinen vaikutus työn tulokseen ja tuottavuuteen työpaikoilla. Haasteellinen tilanne johtamisen näkökulmasta.