Puun kysyntä kasvamassa Kaakkois-Suomessa

Metsäkeskus arvioi, että metsäteollisuuden suurinvestoinnit tulevat lisäämään puun kysyntää voimakkaasti. Uudessa metsäohjelmassa nostetaan esiin taimikoidenhoito, jonka taso on laskenut viime vuosina.

metsäkeskukset
Puukaupan odotetaan vilkastuvan kevään aikana.
Raine Martikainen / Yle

Metsäteollisuuden suurinvestoinnit tulevat lisäämään puun kysyntää voimakkaasti Kaakkois-Suomessa. Metsäkeskus arvioi, että vuotuinen hakkuumäärä nostetaan lähivuosina 4,7 miljoonaan kuutioon, joka on 0,7 miljoonaa enemmän kuin viime vuosina.

Metsäkeskuksen mukaan lisäys tulee vaatimaan esimerkiksi tieverkon parantamista. Hakkuiden lisääntymisen arvioidaan tuovan alueelle noin 130 miljoonan euron lisätulot.

Piakkoin julkistettavassa Kaakkois-Suomen metsäohjelmassa kiinnitetään huomiota myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja vesiensuojeluun. Metsänhoidossa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota taimikonhoitoon, jonka taso on Metsäkeskuksen mukaan laskenut viime vuosina huolestuttavan alhaiseksi.

Vuoteen 2020 ulottuva metsäohjelma on laadittu alueellisessa metsäneuvostossa yhteistyössä teollisuuden, metsänomistajien ja eri järjestöjen kanssa.