Kansanedustajat Ylen kyselyssä: Katupartiointi jakaa mielipiteet, Orpolle sataa kehuja

Kysyimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan kansanedustajilta maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Lue kaikkien 17:n kyselyyn osallistuneen lyhentämättömät vastaukset. Osallistu keskusteluun.

turvapaikanhaku
Poliisin katupartio Helsingin Kampissa.
Poliisin katupartio Helsingin Kampissa.YLE

Satakuntalaisten kansanedustajien käsitykset katupartioinnista ja turvapaikanhakijoiden aiheuttamista ongelmista jakautuvat voimakkaasti. Hallituspuolueiden edustajatkaan eivät ole yksimielisiä.

Enemmistö kyselyyn vastanneista Varsinais-Suomen kansanedustajista kannattaa ääriainesten katupartiotoiminnan kieltämistä. Sisäministeri Orpo saa kiitosta linjastaan yli maakunta- ja puoluerajojen.

Kyselyyn turvapaikanhakijatilanteesta ja katupartioista vastasi Satakunnan kansanedustajista 6, Varsinais-Suomessa vastaukset saatiin 11 edustajalta.

Vastaamatta jättivät satakuntalaisista Ari Jalonen (ps.) ja Kauko Juhantalo (kesk.), varsinaissuomalaisista Ilkka Kanerva (kok.), Maria Lohela (ps.), Ville Niinistö (vihr.), Petteri Orpo (kok.), Katja Taimela (sd.) ja Ville Tavio (ps.).

Kansanedustajille esitettiin seuraavat kysymykset:

1. Suomessa on viime päivinä keskusteltu katupartioista. Pitäisikö Suomessa kieltää rasististen, fasististen tai muihin ääriaineksiin liittyvien joukkojen katupartiointi? Miksi/miksi ei?

2. Poliisin mukaan Suomessa on havaittu uusi ilmiö, jossa useat ulkomaalaistaustaiset henkilöt häiritsevät seksuaalisesti naisia. Jos tekijät ovat turvapaikanhakijoita ja pystytään näyttämään toteen heidän syyllisyytensä, pitäisikö seksuaalisen häirinnän viedä oikeus turvapaikkaan?

3. Miten hyvin poliisi on mielestänne onnistunut viime aikojen tiedottamisessa liittyen turvapaikanhakijoihin?

4. Miten hyvin hallituksen ministerit ovat mielestänne onnistuneet turvapaikanhakijatilanteeseen liittyvässä kommentoinnissa ja yleisen turvallisuustunteen ylläpitämisessä viime aikoina?

Satakuntalaiset kansanedustajat:

Laura Huhtasaari (ps.)

Laura Huhtasaari
Eduskunta

1. Sellaiseen orwellilaiseen järjestelmään, jossa meillä olisi ajatusrikollisia, emme voi mennä. Pitää olla näyttöä rikoksesta tai rikoksen valmistelusta ennen kuin kansalaisten perusoikeuksia voidaan rajoittaa. Ihmisillä on ideologiasta riippumatta oikeus kulkea vapaasti ja käyttää myös yleistä kiinniotto-oikeutta, kunhan he eivät riko lakia.

2. Kyllä.

3. Välillä paremmin ja välillä huonommin.

4. Kansalaiset haluavat kuulla asiat niin kuin ne ovat. Hyssyttely pahentaa vastakkainasettelua ja luo epäluottamusta. Turvallisuustilanne on tosiasiallisesti heikentynyt. Ministerien kommentoinnilla on pienempi vaikutus kuin julkisuudessa olleilla tapahtumilla.

Timo Kalli (kesk.)

Timo Kalli
Eduskunta

1. En hyväksy rasistisia enkä fasistisia ääriaineksia ylläpitävää katupartiointia. Hyväksyn kuitenkin sellaisen toiminnan, jonka avulla ennalta ehkäistään rikollisuutta tai suojellaan julkista tai yksityistä omaisuutta. Myös hyväksyttävästä partioinnista on ilmoitettava aina poliisille.

2. Seksuaalinen häirintä on aina ankarasti tuomittava ja rangaistava. Mielestäni turvapaikka tulisi evätä seksuaalirikoksen vuoksi.

3. Turvapaikanhakijoiden valtava tulva tuli niin poliisille kuin meille muillekin yllätyksenä.

4. Tähän voin vastata samalla tavalla kuin edelliseenkin kysymykseen. Tilanne oli kaikille uusi eikä miltään taholta, joka tässä vaikeassa asiassa on kylmiltään joutunut operoimaan, voi vaatia täydellistä suoritusta. Olemme kuitenkin selvinneet tähän asti mielestäni kohtalaisen hyvin.

Krista Kiuru (sd.)

Krista Kiuru
Eduskunta

1. Yleisen yhteiskuntarauhan ja turvallisuuden kannalta pitäisi kieltää rasististen, fasististen tai muihin ääriaineksiin liittyvien joukkojen katupartiointi. Ihmettelen, miksi nykyhallituksessa ei tunnu kuitenkaan olevan yksimielisyyttä ilmiön kitkemiseen. Jos tällaiset järjestäytymiset sallittaisiin katupartioinnin nimissä, miten kansalaiset voisivat enää luottaa katujen turvallisuuteen ja yhteiskuntarauhaan jatkossa.

2. Jo nyt lainsäädännössä on mahdollisuus käännyttää rikolliseen toimintaan syyllistyneet. Missään tapauksessa ei voi ajatella, että lakia ei noudatettaisi.

3. Parannettavaa on, mutta poliisi on kyllä petrannut työtään tiedottamisessa.

 1. Hallitus on onnistunut erittäin huonosti maahanmuuttopolitiikan hoidossa. Linja on ollut ristiriitainen ja haparoiva. Näin ison pakolaiskriisin keskellä linjan pitäisi olla erittäin kirkas ja uskottava. Hallituksen sekoilu maahanmuuttoasioissa on johtamassa siihen, että ihmisten pelot, turvattomuudentunne ja epävarmuus lisääntyvät, kun luottamus maan johtoon näissä asioissa horjuu.
  Kotouttamiseen liittyviä asioita ei ole otettu ollenkaan tosissaan ja epävarmuutta lisää myös se, että ajoittain hallituksessa näistä asioista vastaavan ministeri Petteri Orpon linjaa haastavat välillä jopa kahdetkin erilaiset julkisuuteen esitetyt arviot hallituksen sisältä.
  Suomalaisten tulisi pystyä luottamaan enemmän siihen, että Suomen hallituksella on selkeä ja yhteisesti jaettu näkemys, kuinka tässä tilanteessa menetellään. Näin isoissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa näin pienessä maassa on kaikkien etu, että linjat eivät ole sekaisin. Sama koskee esimerkiksi Puolan oikeusvaltiokehitystä käsitteleviä ristiriitaisia linjauksia. On vaikea luottaa linjattomaan hallitukseen.

Jaana Laitinen-Pesola (kok.)

Jaana Laitinen-Pesola
Eduskunta

1. Suomessa järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaaminen kuuluu yksiselitteisesti virkavallalle. Siitä säädetään laissa.

2. Jokainen seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen puuttuva teko on vakava asia ja nämä on tutkittava asianmukiasesti. Törkeisiin rikoksiin syyllistyvät turvapaikanhakijat on käännytettävä, mikäli se on mahdollista. Mikäli edellytykset varsinaisen turvapaikkapäätöksen saamiseen täyttyvät, ei maasta poistaminen ole mahdollista kansainvälisten sopimusten mukaan.

3. Poliisi on pääosin onnistunut ok ja kertonut realistisen kuvan Suomen turvallisuustilanteesta.

4. Mielestäni vastuuministeri Petteri Orpo on onnistunut erittäin hyvin (näkökulma inhimillinen, mutta ei sinisilmäinen).

Jari Myllykoski (vas.)

Jari Myllykoski
Eduskunta

1. Suomessa turvallisuuden valvominen kuuluu poliisille ja rasistisin motiivein toimiva katupartio on omiaan vaarantamaan yleisen turvallisuuden. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa oman käden oikeutta käyttävät ryhmittymät partioivat kadulla toimien omien ennakkoluulojensa pohjalta. Lisäksi Suomen kansainväliset sopimukset, kuten YK:n rotusyrjintäsopimus, edellyttävät rasististen katupartioiden kieltämistä.Lapsista huolehtiminen ei toisaalta voi olla kiellettyä, viitaten vanhempien katupartiointiin joka liittyy esim. koulujen päättymiseen. On hyvä, että välitämme toisistamme.

2. Rikoksiin syyllistyminen mahdollistaa turvapaikanhakijoiden karkottamisen ja tätä mahdollisuutta tulee käyttää silloin, kun kyse on vakavista rikoksista kuten seksuaalirikoksista.

3. Tiedottamisessa on parannettavaa, mutta sosiaalisen median toiminta asettaa osin kohtuuttomiakin vaatimuksia poliisin tiedottamiselle. Huhut leviävät verkossa nopeasti, eikä poliisi voi tiedottaa asioista ennen kuin sillä on varmennettua tietoa.

4. Osalla ministereistä on ollut ristiriitaisia kantoja, johtuen varmasti tilanteen kansalaisissa herättämästä kiihkosta ja suoranaisesta hysteriasta. Poliitikkojen tulee korostaa oikeusvaltion periaatteita ja löytää käytännönläheisiä ratkaisuja turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Helppoja ratkaisuja ei ole löydettävissä tilanteessa, jossa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa velloo alati paheneva konfliktien kierre.

Kristiina Salonen (sd.)

Kristiina Salonen
Eduskunta

1. On hyvä asia, että ihmiset ovat kiinnostuneita yhteisöstään ja haluavat vaikuttaa ympäristöönsä. Kuitenkin pelosta tai vihasta kumpuavien joukkotoimenpiteiden tarkoitusperät ovat kyseenalaiset. Historia osoittaa lukemattomia esimerkkejä, joissa oikeus on otettu omiin käsiin ja se on johtanut mielivaltaisuuteen, joka vain lisää yhteisön pelkoa ja kauhua. En siis millään tavalla voi hyväksyä äärijoukkoja yhteiskunnan oikeuden jakajiksi.Tämä ei silti tarkoita sitä, ettenkö pitäisi tärkeänä jokaisen turvallisuuden varmistamista ja ettenkö tuomitsisi kaikkea häiriökäyttäytymistä tai rikollisuutta oli tekijöinä sitten kantasuomalaiset tai maahanmuuttajat. Suomessa oikeutta jaetaan kuitenkin poliisin ja tuomioistuinten kautta. Ja täysin syystä.

 1. Aivan ensimmäinen asia on parantaa turvapaikanhakijoille annettavaa tietoa yhteiskuntamme pelisäännöistä, lakiemme velvoittavuuksista ja erityisesti tasa-arvoisuudesta sekä naisten asemasta Suomessa. Tällä tavoin voidaan ennakkoon tehdä selväksi, että jos Suomessa ei noudata lakeja ja sovittuja sääntöjä tai kunnioita jokaisen yksityisyyttä ja koskemattomuutta, ei sovellu Suomeen asumaan.
  Jos turvapaikanhakija syyllistyy rikokseen, niin Suomessa olevan käytännön mukaisesti kansainvälisiä sopimuksia noudattaen on aina tutkittava mahdollisuus käännyttämiseen tai karkoitukseen. Mikäli karkoittaminen ei ole mahdollista, rikoksesta saatu rankaistus on suoritettava joka tapauksessa. Nämä ovat usein tapauskohtaisia harkintoja, mutta vahva viesti on annettava niin suomalaisille kuin Suomeen tuleville, että rikos on Suomessa aina tuomittavaa ja siitä seuraa aina rangaistus, joka muuttaa oleellisesti oman elämän suuntaa.

 1. Uskon, että niin hallituksella kuin poliisillakin on ollut ongelmia tiedottamisessa. Avoin tiedottaminen on tärkeää, mutta pelkoa ei saa lietsoa turhaan. Ilmiöitä on syytä nostaa esiin, jotta jokainen voi tunnistaa yhteiskunnan muutokset ja miettiä omaa suhtautumistaan siihen. Siksi en paheksu poliisin esille nostamia joukkoahdisteluja.
  On kuitenkin tärkeää, että viranomaisen viesti on mietitty tarkkaan ja samalla on olemassa myös toimenpiteet, joilla aiotaan parantaa turvallisuutta ja tarttua ongelmaan. Asian ilmoille ampuminen ilman konkretiaa, selkeitä faktoja ja ratkaisuajatuksia jättää ihmiset vellomaan epätietoisuuteen, saa viestin vaikuttamaan asenteelliselta ja lisää yhteiskunnassa pelkoa sekä vihaa.

4. Ministeri Orpo on ollut poikkeus koko joukossa. Hänen lausuntonsa ovat olleet vakaita ja harkittuja. Hän on onnistunut lisäämään tunnetta hallitusta tilanteesta, jota ei valitettavasti voi muista johtohahmoista sanoa. Kun tilanne on Suomessa näin poikkeuksellinen, kansalaiset odottavat ministereiltä erityistä luotettavuutta lausunnoissaan ja suomalaisia kokoavia sekä turvallisuutta lisääviä puheenvuoroja ja toimia.

Varsinaissuomalaiset kansanedustajat:

Olavi Ala-Nissilä (kesk.)

Olavi Ala-Nissilä
Eduskunta

1. Jos ääriainekset ottavat katupartioinnilla lakia tai poliisin tehtäviä omiin käsiinsä, sen pitää olla kiellettyä. Luonnollista liikkumista ihmisten joukossa ei pidä eikä voida kieltää.

2. Nykyinen laisäädäntö ei häirintätapauksessa vielä anna perusteita turvapaikan epäämiseen. Kannatan säädösten kiristämistä niin, että turvapaikanhakijan selvästi rikollinen toiminta Suomessa voi olla peruste turvapaikan epäämiselle.

3. Turvapaikanhakijoiden iso määrä on yllättänyt kaikki. Tämän huomioiden annan poliisille hyvän arvosanan.

4. Hallitus on ollut aktiivinen ja toiminut hyvin, ottaen huomioon että turvapaikanhakijoiden määrä yllätti. On keskityttävä niihin turvapaikanhakijoihn, joilla on kotimaassaan ollut todellinen hätä ja vaara. Vuosittainen turvapaikkahakijoiden määrä pitää voida rajoittaa kantokykyymme ja raja on 10 000.

Li Andersson (vas.)

Li Andersson
Eduskunta

1. Perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen ovat mielestäni hyvin tuoneet esille sen, että kun kyse on ryhmittymistä, jotka pyrkivät edistämään rasistista ja demokratianvastaista aatetta, Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet edellyttävät, että niiden toimintaan puututaan. Myös kansalaisten ja Suomessa asuvien turvallisuuden ja koskemattomuuden takaamiseksi on tärkeää, että fasististen ja rasististen organisaatioiden toimintaan puututaan.

 1. Valtioilla on mahdollisuus rangaista tekijöitä oman maan lainsäädäntöön nojaten. On äärimmäisen tärkeää, että viranomaiset panostavat turvapaikanhakijoiden keskuudessa tehtävään valistustyöhön ja että kotoutumisessa myös osallistetaan maahanmuuttajayhteisöä.
  Pakolaisoikeuden keskeisin periaate on kuitenkin palautuskielto. Sen mukaan valtiot eivät voi palauttaa turvapaikanhakijoita sellaisiin maihin, joissa on olemassa todellinen riski, että he joutuvat hengenvaaraan taikka kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Palautuskielto on luonteeltaan velvoittava kaikissa tapauksissa, ja siksi syyllistyminen seksuaalisen häirintään ei voi viedä oikeutta turvapaikkaan.

3. Poliisin tiedottamisessa on välillä ollut epäselvyyttä, ja erityisesti katupartioihin liittyen jopa ristiriitaisia viestejä. Toisaalta poliisi on monesti myös panostanut tiedotuksessa siihen, että on oikaistu julkisuudessa olleita virheellisiä tietoja, mitä pidän erittäin tärkeänä. Toivoisin, että poliisi selvemmin keskittyisi juuri asialliseen tiedotukseen siitä, mikä turvallisuustilanne on.

4. Hallituksen kommentit katupartioista ovat olleet ristiriitaisia. Ministerit Stubb ja Orpo linjasivat, että katupartiot eivät ole tervetulleita vaan poliisi hoitaa yleisen järjestyksen turvaamisen. Ministeri Lindström ei nähnyt niissä omien sanojensa mukaan mitään ongelmaa. Rasististen katupartioiden hyväksyvä kommentointi ei lisää kansalaisten tunnetta arkiturvallisuudesta ja antaa kuvan siitä, että poliisin resurssien riittävyyteen ei voi luottaa. Näin ei voi olla.

Ritva Elomaa (ps.)

Ritva Elomaa
Eduskunta

1. Suomessa on sananvapaus ja oikeus kokoontua. Lakien noudattaminen koskee kaikkia. Vapaaehtoiset toimivat monella saralla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Jos havaitsee ympäristössä uhkia, on mielestäni velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille. Ääriryhmien väkivaltainen toiminta on tuomittavaa, se on selvä juttu. Valveutunut rauhanomainen kansalaisaktiivisuus ei voi olla tuomittavaa.

 1. Ps-naiset esittivät jo kuukausia sitten kysymyksen: Annetaanko turvapaikanhakijoille riittävää infoa siitä, mikä on naisen asema Suomessa ja mitkä käyttäytymissäännöt maassamme vallitsevat? Turvapaikanhakijat ovat pääsääntöisesti nuoria miehiä niin erilaisista kulttuureista, että ongelmia oli odotettavissa.
  Jos teko todetaan törkeäksi, oikeus turvapaikkaan on evättävä. Kun henkilö tulee Suomeen, maassa maan tavalla -ohjeistus on esitettävä kristallin kirkkaana asianomaiselle. Jos se ei mene sittenkään perille, turvapaikkaan ei ole oikeutta.

3. Tilanne on poliisille ollut vaikea ja resurssipula vaivaa. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on kuitenkin onnistunut lausumaan oleellisen. Viranomaiset hoitavat asian. Mutta kansalaiset voivat vapaaehtoisesti olla yhteydessä poliisiin ja huomioida asioita. Mielestäni nykyään saa olla varpaillaan sanomisistaan, rasistin leiman saa aiheettomastikin.

4. Ministereillä on ollut varovainen ote, koska ääri-ilmiöitä ei haluta ruokkia. Se on ymmärrettävää. Mutta tässäkin asiassa pitää olla rehellinen. Poliitikkojen, median sekä viranomaisten on oltava puolueettomia uutisoinnissa. Perussuomalaiset ministerit ovat onnistuneet parhaiten kommentoinneissaan, koska he ovat käsitelleet asioita avoimesti.

Eeva-Johanna Eloranta (sd.)

Eeva-Johanna Eloranta
Eduskunta

1. Katupartiot ovat erittäin kielteinen ilmiö. Niistä tulevat mieleen sadan vuoden takaiset suojeluskunnat. Katupartiotoiminta saattaa johtaa hallitsemattomaan väkivaltaan, vaikka tarkoitus voikin olla päinvastainen.

2. Kyllä, jos näyttö on selvä ja häirintä on huutelua vakavampaa, esimerkiksi käsiksi käymistä tai sitä vakavampaa.

3. Tiedottaminen ei aina ole ihan helppoa, mutta poliisin kanta on joissakin asioissa jäänyt kovin epäselväksi.

4. Tuntuu ettei hallituksella oikein ole yhtenäistä linjaa. Tuntuu, että kokoomuksella ja perussuomalaisilla on kummallakin oma linjansa, mutta pääministeripuolue keskustalla ei ole oikein linjaa ollenkaan. Ministeri Orpo on onnistunut hyvin.

Ilkka Kantola (sd.)

Ilkka Kantola
Eduskunta

1. Poliisin tulee puuttua tällaisten liikkeiden katupartiointiin silloin kun ne herättävät turvattomuutta tai muuta yleistä häiriötä. Nykyinen lainsäädäntö antaa tähän riittävät edellytykset. Ääriaineksiin kytkeytyvien katupartioiden riskinä on vastakkainasettelujen korostuminen eri väestöryhmien välillä ja siitä syntyvä henkinen ja fyysinen väkivalta. Seurakuntien vapaehtoisuuteen perustuva Saapastoiminta tai uusi Joensuun Kyllikin siskot -toiminta ovat esimerkkejä yhteiskuntaa rakentavista katupartiosta. Myös omaisuuden varjelemiseen keskittyvät venekerhojen jäsenten päivystysvuorot laitureilla ovat hyväksyttävää ”laituripartiointia”.

 1. Naisten seksuaaliseen häirintään syyllistyneitä tulee rangaista, olivat he sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, turvapaikanhakijoita tai maassa jo oleskelevia. Oleskeluluvan myöntämisessä ratkaisut tehdään kunkin turvapaikanhakijan yksilöllisen tilanteen arvioinnin perusteella. Keskeisin arviointiperuste on se, katsotaanko henkilöllä olevan tarve kansainväliseen suojeluun siksi, että häntä kotimaassaan uhkaa kidutus tai kuolema.
  Oleskeluluvan tai turvapaikan myöntäminen ei vapauta henkilöä rikosoikeudellisesta vastuusta Suomessa. Rikokseen syyllistynyttä rangaistaan siten kuin rikoslaissa säädetään. Vakaviin rikoksiin syyllistynyt ulkomaalainen voidaan karkottaa maasta silloin, kun hänen kotimaansa suostuu ottamaan tämän vastaan eikä häntä kotimaassaan uhkaa kuolemanrangaistus.

3. Poliisin viestintä on ajoittain näyttänyt ristiriitaiselta esimerkiksi katupartiointiin liittyen. Selkeintä on ollut sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin ja ministeri Petteri Orpon viestintä. Poliisikin näyttää vähitellen parantavan viestintäänsä.

 1. Hallituksella ei ole ollut yhtenäistä viestiä asiassa. Julkisuuteen tullaan puolueen puheenjohtajan ominaisuudessa kukin omaan tahtiinsa, vaikka perusteltua olisi sopia hallituksen yhteisistä kannanotoista hankalissa asioissa kuten katupartioinnissa. Selkeintä ja uskottavimmin turvallisuutta vahvistavaa on ollut sisäministerin viestintä. Viestien erilaisuudessa näkyvät eri hallituspuolueiden erilaiset näkemykset maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta yleensä.
  Median välittämät ja editoimat hallituksen jäsenten erilaiset viestit eivät ole omiaan ylläpitämään turvallisuuden tunnetta yleisössä tässä herkässä asiassa. Selkeä ja yhtenäinen viestintä vaatii taakseen selkeät ja yhteiset linjaukset hallituksen sisällä. Tätä nyt kaivattaisiin.

Esko Kiviranta (kesk.)

Esko Kiviranta
Eduskunta

1. En tunne tarkoin ns. katupartioiden toimintatapoja, joita lienee monenlaisia. Perustuslain kokoontumisvapaus takaa tietenkin ihmisille oikeuden kulkea kadulla myös ryhmissä. Jos kadulla kulkeva ilmoittaa poliisille jostain havaitsemastaan epäjärjestyksestä, niin tämä on yksinomaan positiivista. Mutta katupartiot eivät saa ryhtyä käyttämään poliisivaltuuksia.

2. Tällaisen henkilön kuuluu saada rangaistus tehdystä rikoksesta Suomen rikoslain mukaan.

3. Poliisi on hoitanut tiedottamisen asianmukaisella tavalla.

4. Kaikki ministerit ovat olleet hyvin ajan tasalla. Tiedonvälitys on ollut sujuvaa.

Annika Lapintie (vas.)

Annika Lapintie
Annika Lapintie.Eduskunta

1. Kyllä. Järjestyksenpito ja turvallisuudesta huolehtiminen on poliisin tehtävä. Katupartiot lisäävät turvattomuutta ja aiheuttavat poliisille ylimääräistä työtä.

2. Minkäänlaista seksuaalista häirintää tai väkivaltaa ei pidä hyväksyä kenenkään toimesta. Rikoksiin syyllistyneet vastaavat teoistaan oikeudessa. Maahanmuuttovirasto on todennut, että viranomaisilla on valmiudet karkottaa rikoksiin tai muihin häiriöihin syyllistynyt turvapaikanhakija nopeastikin, toki näissäkin tilanteissa kansainvälisen suojelun tarve on tutkittava sitoumustemme mukaisesti.

3. Valitettavasti poliisin viestintä ei ole mennyt nappiin. Ristiriitainen ja tulkinnanvarainen viestintä on aikaansaanut hämmennystä.

4. Ministeri Orpo on onnistunut viestimään selkeästi ja johdonmukaisesti haastavassa tilanteessa. Hämmennystä on aiheuttanut se, että muut ministerit ovat puhuneet ympäripyöreitä ja vaienneet tilanteissa, joissa keskustelu käy vilkkaana ja ihmiset kaipaavat hallitukselta selkeää linjaa.

Annika Saarikko (kesk.)

Annika Saarikko
Eduskunta

1. Minusta katupartiointi pitäisi voida kieltää. Asia ei ole oikeudellisesti helppo viitaten kokoontumisen vapauteen perusoikeuksien nojalla. Olisi kuitenkin hyvä,jos Sipilän hallitus selvittäisi asian. On kokonaan eri asia kieltää rasistissävytteinen katupartiointi kuin lainsäädännöllä tulla samalla estäneeksi tärkeä ja avoin kansalaistoiminta esimerkiksi nuorten päihteidenkäytön tai turvallisen koulutien valvomiseksi.

2. Ensinnäkin oli kysymys suomalaisesta tai ulkomaalaistaustaisesta rikoksesta epäillystä, epäiltyä ei voi vielä tuomita. Se on osa ihmisoikeuksia. Vasta tuomio ratkisee. Sen sijaan monen oikeudentaju tässä kohtaa sanoisi, että seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö tulisi karkottaa välittömästi. Kansainvälisten sopimusten nojalla joudumme kuitenkin toimimaan siten, että rangaistus kärsitään siinä maassa, jossa tuomio on annnettu.

Pidän tosi tärkeänä, että vastaanottokeskuksissa satsataan selkeään, perusasioihin menevään koulutukseen, jossa maahan tulijoita valistetaan suomalaisista käyttäytymismalleista, naisen kunnioittamisesta ja oikeudesta koskemattomuuteen sekä myös oikeusjärjestelmästämme. Uskon, että tällä nyt esiin nousseita erittäin valitettavia ulkomaalaistaustaisten tekemiä raiskaustapauksia voitaisiin osaltaan ehkäistä. Samalla on muistettava, että seksuaalirikos on aina tuomittava teko; kansalaisuudesta riippumatta.

3. Suomalaisen poliisin toimintakyky ja resurssit ovat ihan äärirajoilla 30 000 maahantulijan syksyn jäljiltä. Tarvittaessa poliisin resursseja on siis pystyttävä lisäämään. Viestinnässä olisi voitu onnistua paremminkin.

Katupartioita ei tarvita, eikä sellaisia niin helposti synny, jos julkinen viranomainen ja poliisi pystyvät varmistamaan kansalaisille riittävän turvallisuudentunteen. Se on maan hallituksen tärkein tehtävä; huolehtia sisäisestä turvallisuudesta ja myös kansalaisten luottamuksesta sitä kohtaan.

4. Ottaen huomioon syksyn tapahtumakulun nopeuden, tässä maassa on onnistuttu reagoimaan hyvin, paikoitellen erinomaisestikin turvapaikanhakijoiden tulemiseen. Verrokkimaissa Euroopassa monia asia ei ole mennyt yhtä hyvin. SPR:n vahva toiminta, hallituksen nopea reagointi ja sisäministeriön koordinaatio, järjestelykeskus Torniossa ovat hyviä esimerkkejä.

Suurinta huolta kannan kotouttamisesta; maahanmuuttajien työllistymisestä, koulutuksesta ja suomalaisen kulttuuurin ja tapojen opettamisesta. Se on pitkä projekti, jonka tärkeintä aikaa ovat ensimmäiset kuukaudet oleskeluluvan saamisen jälkeen. Meillä ei ole varaa toimia kuten moni Euroopan maa, jossa maahanmuutajat ovat syrjäytyneet ja elävät toimettomana.

Saara-Sofia Sirén (kok.)

Saara-Sofia Sirén
Eduskunta

1. En hyväksy rasistista tai väkivaltaista toimintaa missään muodossa. Julkisuudessa käyty keskustelu omavaltaisista katupartioista on jo osaltaan varmasti lisännyt vastakkainasettelua entisestään. Se ei paranna turvallisuuttamme. Katupartioinnin kieltäminen ei toki ole ongelmatonta, mutta mielestäni kuvatunlaisten katupartioiden kieltämistä tulisi tarkkaan arvioida ja selvittää, esimerkiksi suhteessa perusoikeusjärjestelmäämme. Kielto koskisi vain sellaista toimintaa, joka perustuu väkivaltaan tai sillä uhkailuun.

 1. Kaikkien meidän pitää voida liikkua ulkona ilman pelkoa ja uhkaa turvallisuudellemme. Jokainen koskemattomuutta loukkaava tai seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen puuttuva teko on otettava vakavasti ja kaikki tapahtuneet rikokset on tärkeä tutkia ja syyllisiä rangaista asianmukaisesti.
  Mielestäni törkeisiin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat voitaisiin mahdollisuuksien mukaan käännyttää. Maasta poistaminen ei kuitenkaan ole kansainvälisten sopimusten mukaan mahdollista, mikäli tekijällä täyttyvät edellytykset varsinaisen turvapaikkapääätöksen saamiseen. Siksikin on erityisen tärkeää panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja oikean tiedon jakamiseen maahantulijoille.
  Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet, että erityisesti olisi tarvetta kertoa selkeästi naisten asemasta ja oikeuksista suomalaisessa yhteiskunnassa.

3. Poliisin viestinnän tehtävänä on faktoihin nojaten antaa realistinen kuva Suomen turvallisuustilanteesta. Tärkeää on virheelliseen tietoon perustuvan vastakkainasettelun välttäminen. Poliisi on mielestäni onnistunut tässä pääosin hyvin.

4. Sisäministeri Orpo on mielestäni onnistunut työssään oikein hyvin. Kaikkiaan ministerit ovat kyenneet nostamaan esille tilannetta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Yleisen turvallisuudentunteen kannalta viranomaisviestinnällä on tärkeä rooli. Hallituksen viestinnän on oltava selkeää ja avointa.

Stefan Wallin (r.)

Stefan Wallin
Eduskunta

1. Kyllä pitäisi. Suomessa järjestystä valvoo poliisi, ei kukaan muu. Ääriainekset pysyköön koloissaan.

2. Tämä väitetty uusi ilmiö on kopio siitä ikivanhasta ilmiöstä, jossa kantasuomalainen mies häiritsee seksuaalisesti naisia. Toteen näytetty teko johtaa rangaistukseen, jonka on oltava sama kaikille, etnisestä taustasta riippumatta.

3. Poliisin ylin johto ei onnistunut kovinkaan hyvin, vaikka korjasi sittemmin lausuntonsa.

4. Sisäministeri Orpo on ollut johdonmukainen ja jämäkkä. Pääministeri ei alussa onnistunut kertomaan, mitä mieltä asiasta on. Perussuomalaisten linja on, kuten yleensä, epäselvä.

Anne-Mari Virolainen (kok.)

Anne-Mari Virolainen
Eduskunta

1. Kyllä, sillä ääriaineksiin liittyvät katupartiot eivät lisää ihmisten turvallisuuden tunnetta, eikä turvallisuutta.

2. Olisin valmis harkitsemaan sitä. Aidosti suojelua tarvitsevat ihmiset ovat niitä, joille turvapaikka pitäisi myöntää. Se edellyttää myös turvapaikanhakijalta velvollisuuksia noudattaa maan lakeja ja tapoja.

3. Tiedottamislinjassa olisi parantamisen varaa, jotta viestit olisivat yhtenäisiä.

4. Hyvin.

Mitä mieltä sinä olet samoista kysymyksistä? Mitä terveisiä lähettäisit kansanedustajallesi? Osallistu keskusteluun.