Itä-Suomen yliopistolle 300 000 euron lahjoitus

Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto on lahjoittanut Itä-Suomen yliopistolle 300 000 euroa biologisen ja biolääketieteen spektrikuvantamisen kehittämiseen.

rahastot

Itä-Suomen yliopisto on saanut 300 000 euron lahjoituksen biologisen ja biolääketieteen spektrikuvantamisen kehittämiseen. Lahjoittajana on Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto.

Lahjoitus suuntautuu hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda kansainvälisesti tunnettu korkean teknologian osaamiskeskus ja oppimisympäristö. Lahjoituksen avulla yliopisto voi saada mahdollisesti uuden professuurin opetusta ja tutkimusta varten.

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaanin Jukka Jurvelinin mukaan lahjoituksen kohteena on erityisen keskeinen luonnontieteitä ja lääketieteitä yhdistävä opetus- ja tutkimusala.

Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston juuret ovat Laatokan Karjalassa, jossa suvulla oli 1920-luvulla Tavara-Aitta -liikeyrityksiä. Sodan myötä yritystoiminta siirtyi Kuopioon.

Juho ja Lempi Pitkäseltä ei jäänyt perillisiä ja rahasto perustettiin opiskelijoiden opintojen rahoittamista sekä yrittäjyyden tukemista varten.