Pakkanen koettelee myös metsän kasvua – metsässä liikuttava nyt varoen

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija muistuttaa, että pakkasten aikana metsässä pitäisi liikkua varovasti metsävaurioiden ehkäisemiseksi. Pakkasen purema puu ja erityisesti taimisto ovat herkkiä katkeamaan.

luonto
Kova pakkanen vaatii puun taimilta sietokykyä.
Lapissa puu kasvaa ankarissa oloissa. Erityisesti nuorilta taimilta se vaatii sietokykyä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Risto Jalkasen haastattelu ja kuva: Jorma Korhonen / Yle

Meneillään oleva pitkä ja varsin ankara pakkaskausi koettelee myös metsän kasvua. Taimikoissa juurten kylmävauriot ovat lisääntyneet. Ongelmaa on edistänyt se, että edellinen kasvukesä oli huono.

Mänty- ja kuusitaimikoissa kasvaimet ovat kuivettuneet ja jääneet lyhytneulaisiksi, sanoo Rovaniemeltä Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Risto Jalkanen.

Jalkasen mukaan ensi kesä näyttää, missä mennään. Hän tähdentää, että männyt ja kuuset ovat vuosituhansien aikana sopeutuneet kestämään ankariakin sääoloja, mutta olosuhteiden yllättävät vaihtelut voivat kuitenkin aiheuttaa yllätyksiä.

Viime kasvukausi on siitä hyvä esimerkki marjasatoa myöten. Jossakin päin saatiin hyvää satoa, ja toisaalla taas huonoa.

Pakkaskestävyydessä alueellisia eroja

– Metsänkasvussa on sama tilanne. Taimikon menestymisessä ja pakkaskestävyydessä on alueellisia eroja. Selvää on, että kylmävaurioita on enemmän pohjoisessa kuin etelässä ja etenkin niitä on nyt Inarin alueella, Kittilässä ja Sodankylässä.

Pakkaset ovat paukkuneet viime päivinä.
Jorma Korhonen / Yle

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Risto Jalkanen varoittelee, että pakkasten aikana metsässä pitää liikkua erittäin varovasti ja harkiten. Pakkasen purema puu ja varsinkin taimi on herkkä katkeamaan; mänty vielä herkemmin kuin kuusi. Kuusi taipuu, mänty katkeaa.

– Moottorikelkkailijat aiheuttavat vielä kohtuuttoman paljon taimikkovaurioita, Jalkanen harmittelee.

– Ei pysytä reiteillä, vaan ajetaan taimikoissakin varsin huolettomasti.