Nuoria ja kielitaitoisia ammattilaisia tarvitaan – vieraskielisen perustutkintokoulutuksen järjestämisessä esteitä

Kielitaitoisista eri alojen ammattilaisista on jatkuvaa pulaa. Vaikka useimmat vastavalmistuneetkin pärjäävät arjessa englannin kielellä, myös muiden kielten taitajia kaivataan. Esimerkiksi koulutetuille venäjää osaaville työntekijöille olisi kysyntää. Ammatillista perustutkintokoulutusta annetaan kuitenkin vain suomen kielellä.

Kotimaa
Ponssen tehtaalla kootaan konetta.
Yle

Yhä useammilla aloillaan tarvitaan nykyisin kielitaitoa. Kansainvälistyminen vie maailmalle niin asentajia, markkinoijia kuin myyjiäkin. Pelkällä englannin kielelläkin pärjää, mutta tarvetta olisi myös muiden kielten taitajille.

– Työelämässä englannin kieli on tällä hetkellä ihan itsestäänselvyys ja sitä edellytetään lähes kaikkien osaavan. Pelkkä englannin kieli ei riitä. Meidän on osattava muitakin kuin valtakieliä.

– Tilanne on tällä hetkellä se, että meidän pitäisi saada aktivoitua meidän työssä käyvää väestöä, erityisesti nuorisoa, opiskelemaan myös sen tyyppisiä kieliä kuin espanja, portugali, kiina ja venäjä, sanoo Vieremällä toimivan metsäkonevalmistajan Ponsse Oyj:n henkilöstöjohtaja Paula Oksman.

Pelkkä englannin kieli ei riitä. Meidän on osattava muitakin kuin valtakieliä.

Paula Oksaman

Kyse ei välttämättä ole vain johtavassa asemassa olevista työntekijöistä.

– Tämän tyyppisessä liiketoiminnassa me tarvitsemme nimenomaan ammattihenkilöitä, ammatillisen tutkinnon suorittaneita ammattiasentajia, koneiden käyttäjiä, jotka pärjäävät tuolla maailmalla ja joilla on kielitaitoa ja osaavat sitä käyttää.

Oksmanin mukaan kielitaidon ei tarvitse olla täydellistä, vaan tärkeää on se, että pärjää maailmalla kulttuurissa kuin kulttuurissa.

Ammatillinen perustutkinto vieraalla kielellä kiven alla

Ammattiin liittyvää kielten opetusta ei ammatillisissa oppilaitoksissa yleensä anneta. Halua vieraalla kielellä annettavaan perustutkinto-opetukseen löytyisi, mutta käytännössä se ei ole aivan yksinkertaista.

– Olemme anoneet opetusministeriötä lupaa järjestää perustutkinto-opetusta venäjän kielellä, mutta emme ole saaneet sitä. Varsinkin kaupan ja matkailun alalla on Pohjois-Karjalassa kysyntää kielitaitoisista työntekijöistä, kertoo Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen.

Olemme anoneet opetusministeriötä lupaa järjestää perustutkinto-opetusta venäjän kielellä, mutta emme ole saaneet sitä.

Ilkka Pirskanen

Pirskanen täsmentää, että opetusministeriön myöntämä opetuksen järjestämislupa antaa mahdollisuuden vain suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon johtavaan opetukseen.

– Ymmärrän, että suomenkieliset opiskelijat ovat ensisijalla, mutta opetuksen pitäisi myös olla ajan tasalla.

Ilkka Pirskanen lisää, että opetusta voidaan kyllä antaa vieraalla kielellä aikuis- ja jatko-opiskelijoille. Nuorten osallakin olisi kuitenkin ehkä kyse vain joistakin tarpeen mukaan venäjän kielellä opiskeluun kootuista ryhmistä.