Armeija ottaa siviileiltä mallia – omalla ilmoituksella tilapäistä vapautusta

Varusmies voi tulevaisuudessa pyytää vapautusta joistain tehtävistä tai koulutuksesta esimiehensä luvalla. Jatkossa ei aina tarvita lääkärintodistusta. Kaikkien kehuma ja kiittämä kokeilu laajenee Reserviupseerikoulusta uusiin joukko-osastoihin tänä vuonna.

Kotimaa
Varusmiehiä.
Yle

Armeija yrittää tehostaa palvelusaikaa, vähentää käyntejä terveysasemilla ja muokata palvelusaikaa entistä henkilökohtaisemmaksi antamalla esimiehille oikeuden myöntää tarkoin määritellyissä tapauksissa vapaata koulutuksesta.

Palvelusjousto tarkoittaa sitä, että varusmies voi lievissä sairaustapauksissa tai tilapäisissä vaivoissa ilmoittaa henkilökuntaan kuuluvalle kouluttajalle tai esimiehelle mihin palvelustehtäviin hän niinä päivänä voi osallistua.

Sen jälkeen he yhdessä katsovat päivän ohjelmaa ja sopivat, mihin varusmies voi osallistua. Esimerkiksi hiertymät voivat estää marssimisen, mutta oppitunneille voi mennä mukaan.

Kokeilupaikaksi valikoidussa Reserviupseerikoulussa uutta käytäntöä kehutaan vuolaasti.

– Tässä hyötyvät kaikki. Puolustusvoimien osalta varusmiehet ovat itsestään selvistä tapauksissa paremmin palveluksessa, käyntien määrä terveysasemilla vähenee, ja ennen kaikkea nuori oppii kantamaan entistä paremmin vastuuta itsestään ja terveydestään, kertoo Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Markku Hutka.

Eniten joustoa pyydetään hiertymistapauksissa, lievien nyrjähdysten tai kolhujen takia tai ylähengitystiesairauden jälkeen. Kuumetapaukset on rajattu kokonaan ammattilaisten hoidettavaksi. Myös yli kolme päivää kestävät vapautukset siirretään terveysalan ammattilaisille.

Lisäksi varusmies tai esimies voi missä tahansa tilanteessa pyytää asian siirtämistä terveysalan ihmisten hoidettavaksi. Lopullinen vastuu on aina puolustusvoimilla.

Varusmiehiä
Yle

Myös upseerioppilaat kiittelevät uudistusta

Upseerioppilas Akseli Kamila käytti palvelusjoustoa, kun viiden päivän metsäleirillä ärtynyt kurkku oli tulossa niin pahaksi, että se esti osallistumisen ampumaharjoitusta edeltävälle pyörämarssille.

– Tein palvelujoustoilmoituksen, kun katsoin, etten pysty osallistumaan pyörämarsiin. Olin siis pois pelkästään tästä polkupyöräsiirtymästä. En joutunut jonottamaan tuolla veksissä kolmea neljää tuntia ja pääsin suorittamaan tehtävän, eikä tullut poissaoloa. Siinä mielessä erittäin hyvä käytäntö, Kamila kertoo.

Samaa kiittelee myös upseerioppilas Sara Kosonen, vaikka hän ei ole palvelusjoustoa käyttänytkään.

– Olen ollut erittäin tyytyväinen. Tämä toimii tosi hyvin. Jos tuntuu vähän flunssaiselta, mutta tuntuu, että voi osallistua esimerkiksi oppitunneille, niin sitten hakee palvelusjoustoa, Kosonen kertoo yksikkönsä kokemuksista.

Akseli Kamilan arvion mukaan käytäntö on jopa karsinut pois turhia vapautuksia, kun palvelukseen pystyy osallistumaan kulloistenkin rajoitusten mukaisesti.

Varusmiehiä
Yle

Terveysasemakäynnit vähenivät jopa neljänneksen

Reserviupseerikoulussa kolme kuukautta käytössa olleen kokeilun ensimmäiset tulokset ovat olleet erinomaisia. Parhaimmillaan terveysasemakäyntien määrä on vähentynyt jopa neljänneksen.

– Perusyksikköni kohdalla vastaanottokäynnit laskivat noin 25 prosenttia. Olen käsitellyt noin 120 palveluksenjoustoanomusta. Olen erittäin tyytyväinen tähän, kertoo RUK:n tiedustelukomppanian päällikkö Arto Ylä-Kotola.

Samalla hän arvioi, että järjestelmä pystyy estämään myös liian tunnollisten varusmiesten sinnittelyn palveluksessa.

– Me olemme määrittäneet melko tarkat tapaukset joihin tämä soveltuu. Lisäksi kuume rajattiin kokonaan tästä ulos. Aivan hirveää lääketieteellistä osaamista päätöksenteko ei vaadi. Tapaukset ovat niin selviä, majuri Ylä-Kotola kertoo.

Ylä-Kotolan mukaan kokeilua pitäisi ehdottomasti levittää muihin joukko-osastoihin pienten viilausten jälkeen.

Kokeilun tulokset saadaan valmiiksi jo helmikuussa. Sen jälkeen tehdään päätös jatkosta.