1. yle.fi
  2. Uutiset

"Kuka olet, mistä tulet?" – kielen opettaminen voi onnistua maallikoltakin

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa vapaaehtoisten työpanosta tarvitaan monen muun työn ohessa myös suomen kielen opettamisessa. Jo muutama suomen sana auttaa turvapaikanhakijoita luomaan kontakteja kantaväestöön.

turvapaikanhakijat
Maria Manner
Maria MannerElina Kaakinen / Yle

Jo 25 vuoden ajan maahanmuuttajien parissa työskennellyt vaasalainen opettaja ja pyskologi Maria Manner pitää tärkeänä, että turvapaikanhakijatkin pääsisivät nopeasti oppimaan edes jonkin verran suomen kieltä.

– Vaikka oleskeluaika Suomessa jäisi lyhyeksi, ei tarvitse ajatella, että oppi menisi hukkaan. Esimerkiksi latinalaisten aakkosten oppimisesta on varmasti hyötyä, vaikka turvapaikanhakija ei jäisikään Suomeen, sanoo Manner.

Mannerin mukaan turvapaikanhakijalle muutamankin sanan oppiminen voi jo avata mahdollisuuden luoda kontakteja suomalaisiin ja päästä edes vähän kiinni normaaliin elämään.

– Se kokemus minulla on, että maahanmuuttajat alkavat kommunikoida, vaikka heillä ei olisi kuin puoli suomen kielen sanaa. Heidän ei tarvitse osata koko lausetta niinkuin meidän suomalaisten, ennen kuin käyttävät kieltä.

Vapaaehtoisia tarvitaan

Järvilakeuden kansalaisopistossa kurssitetaan suomen kielen vapaaehtoisopettajia Kauhavalla ja Lappajärvellä. Rehtori Leea Kedon mukaan vapaaehtoisia tarvitaan, koska resursseja turvapaikanhakijoiden kouluttamiseen on hyvin niukasti.

Kun turvapaikanhakijat liikkuvat kylillä, niin onhan kaikille paljon mukavampi, että he osaavat jotain sanoa suomeksi. Se auttaa siinäkin, että suhteet pysyvät hyvinä.

Leea Keto

– Koska meillä ei ole tietoa, kuinka moni turvapaikanhakijoista jää paikkakunnalle, me emme voi suunnata kovin paljon opiston omaa resurssia kouluttamiseen. Siksi oli kyllä postiitivinen yllätys, että näitä vapaaehtoisia opettajia saatiin mukaan, toteaa Keto.

Kauhavalla vapaaehtoiset ovat jo olleet mukana opettamassa suomea turvapaikanhakijoille.

– Kun turvapaikanhakijat liikkuvat kylillä, niin onhan kaikille paljon mukavampi, että he osaavat jotain sanoa suomeksi. Se auttaa siinäkin, että suhteet (kantaväestön ja turvapaikanhakijoiden välillä) pysyvät hyvinä.

Leea Keto on itsekin osallistunut koulutukseen ja kuvailee sitä innostavaksi. Keto tuli vakuuttuneeksi, että maallikko-opettajistakin voi olla hyötyä opetusurakassa.

– Esimerkiksi jos suomen kielin tunnilla on mukana pari vapaaehtoista, he voivat esittää dialogeja ja näyttää miten suomen kieltä käytetään.

Työkalupakkia penkomaan

Suomen kielen vapaaehtoisopettajia kouluttava Maria Manner toteaa, että jos tavoitteena on opettaa kielen rakenteita ja syvempää kielitaitoa, pitää opettajalla olla laajaa osaamista ja akteemista koulutusta.

Vapaaehtoisopettajilla on kuitenkin oma tehtävänsä ja jonkin verran oppia ja neuvoja saatuaan kuka tahansa asiasta innostunut pystyy auttamaan kielen opettelussa alkuun.

kuvasanastoa kansiossa
Kuvasanasto on apuna oppimisessa ja opettamisessa.Elina Kaakinen / Yle

Mannerin mukaan suurimmat haasteet ovat yleensä opetusryhmien heterogeenisyydessä ja siinä, että opettajalla ja oppilailla ei ole ollenkaan yhteistä kieltä. Moni turvapaikanhakija ei osaa ollenkaan englantia.

– Moni innokas opettaja miettii, miten voi lähteä opettamisessa liikkeelle, kun ei ole välikieltä.

Maria Manner on itse koonnut kielen opettamisen ja oppimisen työkalupakin, josta löytyy paljon työvälineitä myös vapaaehtoisopettajille.

– Itsevarmuutta opettamiseen saa, kun saa tietoa, miten luokassa toimitaan, mistä lähdetään liiikkeelle ja missä järjestyksessäa asioita kannattaa opettaa.

Kieliopas saa suunsa auki

Vaikka ei innostuisi vapaaehtoisopettajaksi, voi jokainen silti toimia kielioppaana, kun kohtaa suomen kieltä taitamattomia maahanmuuttajia.

– Tiedän, että on paljon hyviä ihmisiä, jotka haluaisivat auttaa, mutta me suomalaiset olemme aivan liian ujoja, sanoo Manner.

Manner rohkaisee ottamaan kontaktia turvapaikanhakijoihin kadulla, kaupassa, harrastuksissa - missä tahansa heitä kohtaakin.

– Olisi tärkeätä, että ihmiset tervehtisivät heitä, juttelisivat ja kysyisivät vaikka "kuka olet, mistä tulet". Juuri tällaista sanastoa suomen kielen tunneilla opetellaan, ja maahanmuuttajia inspiroisi ja motivoisi varmasti tosi paljon, kun heillä olisi käyttöä opitulle sanastolle.

Lue seuraavaksi