Hyppää sisältöön

Venäläiskopterit hämmentävät Paraisilla ja Haminassa – luvat ja reitit hämärän peitossa

Turun saaristosta maa-alueita ja saarikohteita hankkineen venäläistaustaisen Airiston Helmi -osakeyhtiön helikopteriliikenne herättää hämmennystä Länsi-Suomessa. Myös Haminassa on huomiota herättävän vilkasta venäläiskopterien liikennettä.

Venäläistaustainen Airiston Helmi on rakentanut helikopteriliikenteelle laskeutumisalustoja Turun saaristoon. Kuva: Tuula Malin

Saaristomatkailua vuosien ajan tuloksetta käynnistellyt Airiston Helmi -yhtiö on rakennuttanut useita helikopteriliikenteelle tarkoitettuja laskeutumisalustoja yhtiön omistamille manner- ja saarikiinteistöille Paraisille sekä ulkosaaristossa Turun edustalla.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt laskeutumispaikkaluvan yhdelle, Paraisten Ybbernäsissä sijaitsevalle kiinteistölle. Kyseinen lupa on vuodelta 2013. Laskeutumispaikkalupa on myönnetty Moskovassa asuvan omistajan yksityisen ja tilapäisen lentotoiminnan käyttöön.

Naapureiden ja Paraisten kaupungin mukaan helikopteriliikennettä on kuitenkin ollut säännöllisesti vähintään kerrasta kahteen kuukaudessa.

– Mikäli lentotoiminnan luonne on muuttunut, siitä täytyy ensitilassa ilmoittaa Trafille, jotta voidaan käynnistää uusi lupaprosessi, toteaa johtava asiantuntija Matti Tupamäki Trafin ilmailuesikunnasta.

Saarille rakennetuista laskeutumispaikoista ei ole ilmoitettu Trafille, eikä niille ole näin ollen myöskään myönnetty erillisiä laskeutumispaikkalupia.

– Laskeutumispaikkalupaa ei tarvita, mikäli kyseessä on maanomistajan oma tai hänen luvallaan tapahtuva tilapäinen lentotoiminta omien kiinteistöjen alueella. Lupa kuitenkin  tarvitaan, mikäli liikennöinti on säännöllistä, selvittää Tupamäki.

Luvanhaltijalla ilmoitusvelvollisuus

Trafi ei valvo tilapäisiä laskeutumispaikkoja ja niille tapahtuvaa lentoliikennettä.

Johtava asiantuntija Matti Tupamäki painottaa, että viranomaisvalvonnan toteutumisen kannalta on välttämätöntä, että luvanhaltija huolehtii itse lentotoiminnan muutoksiin liittyvästä ilmoitusvelvollisuudestaan.

– Luvanhaltijan on omatoimisesti  informoitava muutoksista valvovia viranomaisia. Uuden lupamenettelyn avulla lentopaikan pitoluvat saadaan ajantasaisiksi ja sitä kautta valvonnasta vastaavien viranomaisten tietoon.

Tupamäki muistuttaa, että lupaehtojen vastainen lentotoiminta on kiellettyä.

– Trafi suorittaa määräajoin pistokoeluontoisia tarkastuksia. Luvatta lentämisestä seuraa sanktioita.

Tuntemattomat lentoreitit

Airiston Helmen kopteriliikenteen lentoreiteistä on mahdotonta löytää vedenpitävää tietoa. Yhtiön sisältä ei kommentoida asiaa.

Rajavartiolaitoksesta ei luovuteta tietoa siitä, onko yhtiön kopteri ylittänyt itärajaa viime vuosien aikana.  Lentoliikenteen virallisina rajanylityspisteinä toimivilta lentoasemilta ei löydy niiltäkään tietoa Schengen-alueelle saapumisesta.

Airiston Helmen omistamien kiinteistöjen sijainnin kannalta Lappeenrannan ja Turun lentoasemat olisivat luontevimmat rajanylityspaikat.

Rajavartiolaitoksen mukaan Airiston Helmi ei ole hakenut rajanylityslupaa myöskään muun kuin virallisen rajanylityspaikan kautta. Tällainen voisi olla esimerkiksi Trafin luvittama, yhtiön oma laskeutumispaikka Paraisten Ybbernäsissä.

– Meidän partion olisi pitänyt käydä yksityiskiinteistöllä tekemässä rajatarkastus, mikäli lupa olisi myönnetty,  kertoo apulaiskomentaja Tomi Kivenjuuri Länsi-Suomen merivartiostosta.

Latviasta, ei Moskovasta

Länsi-Suomen merivartiostossa oletetaan, että Airiston Helmen helikopteri on saapunut Suomeen Moskovan sijaan Latviasta. Näin siitäkin huolimatta, että omistaja asuu Venäjällä ja Ybbernäsin laskeutumispaikka on luvitettu nimenomaan yhtiön omistajan yksityistä lentoliikennettä silmälläpitäen. 

– Varmuutta ei ole, mutta oletamme näin, koska yhtiön omistama helikopteri on rekisteröity Latviaan. Tällöin kyseessä on Schengen alueen sisärajaliikenne eikä sisärajaliikenteessä edellytetä rajatarkastuksia, selvittää apulaiskomentaja Kivenjuuri.

Vastaava epäselvä rajanylityskokonaisuus löytyy Haminasta.

Venäläisen Rossija Bankin suuromistajiin kuuluva Dmitri Gorelov osti  vuonna 2008 veroparatiisiyhtiölleen Dolatus United Corporationille Haminasta kaksi kiinteistöä. Toisella kiinteistöistä sijaitsee yksityinen helikopterikenttä.

Alueella on havaittu jo aika ajoin vilkastakin helikopteriliikennettä. 

Suomenlahden merivartioston tiedossa ei ole, että rajanylityslupaa olisi haettu. Gorelovia ei tavoitettu kommenttia varten.

– Ennalta rajanylityspaikaksi määritellyn lentoaseman kautta tapahtuvasta maahantulosta annamme tietoja vain toisille viranomaisille. Linjaus perustuu lakiin henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa, sanoo apulaiskomentaja Ismo Siikaluoma Suomenlahden merivartiostosta.

.
.