Puukauppa notkahti loppuvuodesta – rästit saadaan parsittua talven tultua

Joulukuussa alkanut pakkaskausi on tehnyt metsäautoteistä kantavia, joten edellisvuosilta jääneitä rästejä päästään nyt korjaamaan. MTK-Lapin mukaan puumarkkinoille on ennustettu pientä piristymistä.

puukauppa
Tukkipinoja talvella.
Jouni Koutonen / Yle

Puukauppa kävi Lapissa viime vuonna hieman edellisvuotta paremmin marras-joulukuuta lukuunottamatta. Viime vuonna Lapin yksityismetsistä ostettiin puuta 1,2 miljoonaa kuutiota, se on jonkin verran edellisvuotta enemmän.

– Kuitupuun ylitarjonta näkyi kuitenkin loppuvuonna laskevina kantohintoina, luonnehtii Lapin kenttäpäällikkö Samuli Kokkoniemi MTK:sta.

Suomen puumarkkinoiden on ennustettu piristyvän edellisvuodesta parilla kolmella prosentilla. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikkia puutavaralajeja on kysyntään nähden tarjolla riittävästi.

– Talven tulo jäi poikkeuksellisen myöhäiseksi, mutta kovien pakkasten ansiosta maat kantavat nyt hyvin ja edellistalvilta rästiin jääneet talvileimikot saadaan korjattua, ennakoi Kokkoniemi.

Rakentaminen näkyy sahatavaran menekissä

Viime vuonna sahatavaran tuotanto laski Suomessa aavistuksen edellisvuodesta. Sahatavaran varastot ovet korkeat huolimatta kuusisahatavaran hienoisesta vahvistumisesta viime aikoina.

– Kotimaan rakentamisen heikko suhdanne heijastuu puutuotteiden kysyntään. Kuitupuuta käyttävässä teollisuudessa erityisesti sellulla ja kartongilla markkinatilanne on säilynyt hyvänä, vaikka molempien hinnat ovat jonkin verran viime aikoina laskeneet, sanoo Kokkoniemi.

Hänen mukaansa öljyn hinnan laskulla on suotuisia vaikutuksia, mutta se leikkaa myös talouskasvua monissa suomalaisen sahatavaran viennin kannalta keskeisissä maissa.