Sijaiskiellon seurauksia Porin perusturvassa: Siivous loppuu, potilaat eivät pääse suihkuun?

Porin perusturvan johto haluaa lopettaa lyhytaikaisten sijaisten käytön. Samalla vanhuspalvelujen henkilökuntaa on ohjeistettu, miten jatkossa toimitaan poikkeustilanteissa, joissa hoitajista on merkittävää vajausta.

perusturva
Tyhjä sairaalasänky.
Antti Kolppo / Yle

Porin perusturvan vanhuspalvelut ovat päivittäneet ohjeet, miten toimitaan poikkeustilanteissa, joissa perusturvalla on merkittävä hoitajavajaus. Käytännössä tällaisia tilanteista voi tulla vastaan aiempaa enemmän, sillä perusturvan johto haluaa lopettaa lyhytaikaiset sijaistukset säästösyistä.

Jos henkilökunnasta on vajausta, ympärivuorokautisessa hoidossa voidaan luopua suihkutuksista, pyykkihuollosta, kuntoutuksesta ja astioiden pesusta. Käyttöön otetaan kertakäyttöastiat.

Yle Porin haltuunsa saaman perusturvan vanhustenhoidon priorisointiohjeistuksen mukaan kotihoidossa voidaan luopua pyykkien pesusta, siivouksista, suihkutuksista ja saunottamisesta sekä päivätoiminnasta.

Porin perusturvan säästöt
Porin perusturvan poikkeustilanneohjeistusYle

Tärkeimmät hoidetaan

Ympärivuorokautisessa hoidossa ei poikkeustilanteessakaan luovuta potilaiden ravitsemuksen hoitamisesta, lääkkeiden jaosta tai hygieniasta. Myös sairaanhoito ja asentohoito luvataan toteuttaa.

Kotihoidossa ei luovuta ravitsemuksesta, lääkkeistä, hygieniasta eikä välttämättömistä sairaanhoidollisista käynneistä.

Porin perusturvan päivittämässä ohjeistuksessa todetaan, että poikkeustilanteissa tiivistetään yhteistyötä omaisten ja muun potilaiden lähiverkoston kanssa.

Porin perusturvalautakunta käsittelee säästösuunnitelmaa maanantaina illalla. Hoitajien ammattijärjestö Tehy on jo ilmaissut huolensa muun muassa työntekijöiden jaksamisesta, jos säästölista toteutuu. Perusturva järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla.

Perusturvan vanhuspalvelujen johtaja Pirjo Rehula sanoo Ylelle, että hoidon priorisointilista on ollut olemassa jo kolme vuotta. Se on päivitetty uudestaan 20.1.2016. Rehula korostaa, että kyse on vanhuspalvelujen sisäisestä ohjeesta, joka ei koske koko perusturvaa.

19:40 päivitetty juttuun Pirjo Rehulan kommentti ja tieto siitä, että lista on vanhuspalvelujen sisäinen toimintaohje.