Espoo esittää erityislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta maakuntamallissa

Espoon mukaan uusien itsehallintoalueiden pitää palvella myös suurten kaupunkiseutujen kehittämistä.

Kotimaa

Espoon kaupunginvaltuusto antoi maanantaina lausuntonsa hallituksen sote- ja aluehallintouudistuksesta. Lausunnossa Espoo esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta aluehallinnon uudistuksessa.

Espoo katsoo, että suurten kaupunkien asemaa osana tulevia itsehallintoalueita eli maakuntia pitää selkeyttää, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään.

Espoon mielestä pitäisi myös arvioida, voiko nykyisten ELY-keskusten tehtäviä siirtää suurten kaupunkien hoidettavaksi.

Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen Espoo jakaisi 3–6 alueelle. Lisäksi Espoo selvittäisi, kannattaisiko osa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuusta jättää kunnille.

Vantaa vastustaa maakuntamallia

Myös Vantaa antoi maanantaina lausuntonsa hallituksen maakuntamallista. Vantaa ilmoitti vastustavansa maakuntapohjaista aluejakoa, jonka se katsoo johtavan alueiden eriarvoistumiseen.

Vantaan mielestä metropolialueen ja muiden suurten kaupunkien kohdalla pitää sallia poikkeava ratkaisu.