AVIn Pitkämäki: Tarastin linjauksissa tärkeintä, että valtion aluehallinto säilyy alueilla

Valtion aluehallinnon kannalta merkittävin linjaus Lauri Tarastin esityksessä on se, että valtaa ei siirretä ministeriöille ja aluehallintovirastojen määrä säilyy kuutena. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n ylijohtajan Jorma Pitkämäen mukaan ajatus yhdestä johtavasta aluehallintovirastosta ei sen sijaan saa laajaa kannatusta.

aluehallintovirasto
Vaasan virastotalo
Jarkko Heikkinen / YLE

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Jorma Pitkämäki sanoo odottavansa maakuntien hallintouudistusta varsin rauhallisella mielellä, mikäli se toteutuu likipitäen niin kuin selvityshenkilö Lauri Tarasti esittää.

– Tässä esityksessä keskeinen ja paras linjaus valtion aluehallintoa koskien on se, että tehtäviä ei siirretä ministeriöille ja keskusvirastoille vaan Suomessa säilytetään valtion aluehallinto alueilla.

Selvityshenkilö Lauri Tarasti luovutti ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta ministeri Anu Vehviläiselle tiistaina.

Yksi ylitse muiden?

Aluehallintovirastojen määrä säilytetään nykyisenä kuutena. Esityksessään Lauri Tarasti jättää pohdittavaksi, pitääkö virastojen joukossa olla yksi koordinoiva ja resurssia jakava yksikkö, "pääaluehallintovirasto".

– Viidessä kuudesta aluehallintovirastoista tätä ajatusta vastustetaan ja lähdetään siitä, että toiminta sujuu yhteistyöllä ja valtiovarainministeriön ohjauksella. Ainoastaan Etelä-Suomen AVI haluaisi resurssia jakavan viraston perustamista, toteaa Pitkämäki.

Pitkämäki näkee suunnitelmassa sen vaaran, että resurssit valuisivat sen myötä Etelä-Suomeen metropolialueelle.

– Meillähän ongelma on se, että kaikilla aluehallintovirastoilla on liian vähän resurssia eikä suinkaan se, miten resurssia jaetaan, sanoo Pitkämäki ja muistuttaa, että kun asiasta päätetään, kysymys on poliittinen ja kiteytyy kysymykseen, halutaanko valtaa keskittää vai hajauttaa.

Luvat ja valvonta saman katon alle

Jorma Pitkämäki arvioi, että toiminnan kannalta yksi merkittävimmistä muutoksista Tarastin esityksessä on se, että ympäristöluvat ja valvonta keskitettäisiin jatkossa saman katon alle, aluehallintovirastoihin.

Vuodesta 2010 lähtien valvonta on ollut ELY-keskuksissa ja luvitus aluehallintovirastoissa eikä järjestelmää ole pidetty joka tilanteessa toimivana.

– Mielestäni tämä uudistus on erittäin järkevä ja käsittääkseni siitä vallitsee myös laaja yhteisymmärrys. Ehkä kokemuksesta viisastuneina otetaan nyt pari askelta taakse päin, toteaa Pitkämäki.