Tehokas ja helppo mittari ennustaa riskiä sairastua vakavaan masennukseen

Pitkäaikainen tyytymättömyys elämään ennustaa vakavan masennuksen puhkeamista aiemmin terveillä ihmisillä, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty väitöstutkimus. Tutkimuksen valossa tyytymättömyyttä lisäävät erityisesti puutteet sosiaalisissa suhteissa, kielteinen käsitys omasta työkyvystä ja huonot elämäntavat.

terveys
Tuntematon mies istuu penkillä alakuloisena.
Mikko Suhonen / Yle

Pitkäaikainen tyytymättömyys elämään voi edistää vakavan masennuksen puhkeamista, kertoo Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että useaan tyytymättömyyden taustalla olevaan syyhyn on mahdollista vaikuttaa ja ennaltaehkäistä näin myös masennusta, arvioi lääketieteen lisensiaatti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Teemu Rissanen.

Hänen mukaansa tyytymättömyyttä ja samalla riskiä sairastua masennukseen voidaan selvittää helposti ja nopeasti yksinkertaisella elämäntyytyväisyysmittarilla neljän kysymyksen avulla. Samoja kysymyksiä elämän mielenkiintoisuudesta, onnellisuudesta, helppoudesta sekä koetusta yksinäisyydestä käytettiin myös Rissasen väitöstutkimuksessa.

– Mittari on tehokas ja sen avulla ilmiöön voidaan helposti puuttua. Se kehitettiin jo 70-luvulla, mutta se saisi olla paljon nykyistä useammin käytössä esimerkiksi perusterveydenhuollon tavallisilla asiakaskäynneillä, Rissanen sanoo.

Sosiaalisilla suhteilla iso merkitys

Tutkimuksen mukaan elämäntyytyväisyydessä sosiaaliset suhteet ovat erityisen tärkeässä roolissa. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin näyttää lisäävän yleistä elämäntyytyväisyyttä, kun taas sosiaalisten suhteiden puute lisää tyytymättömyyttä.

– Yleisesti ottaen kaikkea yhteisöllistä sosiaalista tukea lisäävää toimintaa olisi tärkeää tukea, harrastetoimintoja sekä kolmatta sektoria tai mitä se sitten on. Esimerkiksi työkyvyttömän tai työttömäksi joutuvan sosiaalisiin verkostoihin pitäisi kiinnittää huomiota, etteivät ne täysin katkea työn loppumisen jälkeen, Rissanen sanoo.

Työkyky ja elämäntavat yhteydessä tyytyväisyyteen

Myös kielteinen kokemus omasta työkyvystä ja huonot elämäntavat lisäävät tyytymättömyyttä. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömällä sekä oma käsitys työkyvystä että sosiaalinen verkosto ovat voineet heikentyä.

Väitöstutkimus ei tutkinut pitkäaikaistyöttömyyden terveysvaikutuksia, mutta tutkimustiedon perusteella ne pitäisi ottaa Rissasen mukaan vakavasti.

– Pitkäaikainen tyytymättömyys altistaa vakavalle masennussairaudelle sekä koetulle univaikeudelle. Elämäntyytymättömyys itsessään on tutkimustiedon valossa vakava terveyttä uhkaava tekijä altistaen eliniän lyhentymiselle, sairastavuuden lisääntymiselle ja ja ennenaikaiselle työkyvyttömyydelle, Rissanen toteaa.

Tutkimusaineisto koostui Kuopion Depressioprojektiin kuuden vuoden ajan osallistuneista 121 potilaasta ja pohjoissavolaisen väestötutkimuksen 333 henkilöstä.