Rap-musiikkia kokeillaan muistisairaiden hoidossa – sanailu piristi silmin nähden

Rap-musiikkia voidaan hyödyntää muistisairaiden hoidossa. Jyväskylässä räppiä on kokeiltu tammikuussa Keljon pitkäaikaishoidon yksikössä. Muistisairaat saivat tehtäväkseen räpätä mikä elämässä on tärkeää. Sanoituksissa nousi esiin terveys ja läheiset, mutta myös Suomen luonto. Sanailu piristi muistisairaita silmin nähden..

Kotimaa
Sanataiteilijat Simo "Gynä" Nieminen ja Eeva Åkerblad auttavat räp-musiikilla muistisairaita ja maahanmuuttajia.
Sanataiteilijat Simo "Gynä" Nieminen ja Eeva Åkerblad auttavat räp-musiikilla muistisairaita ja maahanmuuttajia.Arvo Vuorela / Yle

Muistot ja elämänohjeet muotoutuivat räppäri ja sanataiteilija Simo Niemisen ohjaamana riimeiksi ja riimit räpiksi, joka esitettiin yhdessä räppäämällä rumpukoneen säestämänä.

– Ensimmäinen kokeilu oli viime viikolla. Muistisairaat on haastava kohderyhmä, sillä heille ei ole helppoa tuoda uutta menetelmää, tuttuus on heille tärkeää, arvioi Nieminen.

Siinä näki tavallaan elämän syttyvän ikäihmisissä.

Simo Nieminen

– Mutta kun päästiin lausumisharjoitusten kautta kiinni omaan elämään ja sen sanoittamiseen räpiksi, kyllä se sai vireystilaa nostettua. Sieltä lähdettiin sanailemaan omasta elämästä ja siinä näki tavallaan elämän syttyvän ikäihmisissä siinä vaiheessa.

Näkyväksi ja kuulluksi tulemisen lisäksi muistelut ja räppi tarjosivat virkistävän hetken hoito-osaston arkeen. Mukana tilaisuudessa oli myös samassa rakennuksessa sijaitsevan muistipäiväkeskuksen asiakkaita ja osaston asukkaiden omaisia.

– Kehuttiin myös palvelua ja hoitoa, mitä he saavat. Osattiin arvostaa nykyhetkeäkin eli ei mennyt pelkäksi muisteluksi, kertoo Nieminen.

Tuloksena Arvokas elämä -räppi

Ja kun rap-työpajoissa päästiin kunnolla vauhtiin, syntyi yhdessä sanoitettu Arvokas elämä-räppi.

” Terveys on tärkeää, niin myös ystävät, sisaret, äiti, isä, pysyy lähellä. Kun matkustaa ympäri Suomea, voi nähdä luonnon monia muotoja. Voi olla kiitollinen olemassaolosta, palveluista ja hyvästä hoidosta. Luonnolla voimat, koskella kuohunta, elämän virrassa monia aaltoja.”

Rap-harjoituksen Keljon pitkäaikaishoidon yksikköön tuotti työryhmä, johon Niemisen lisäksi kuuluivat tuottaja ja vanhustyönasiantuntija. Tällä varmistettiin, että työpajat sopivat ikäihmisille ja muistisairaille. Simo Nieminen edustaa Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapinaa. Sen päätarkoituksena on tarjota ammattitaitoista sanataideohjausta ja -opetusta lapsille, nuorille, aikuisille sekä ikäihmisille.

– Välillä ollaan monitaiteisiakin ja lähtökohtaisesti meillä on aika toiminnallista tekemistä. Ollaan tekemisissä kielen ja sanallisen ilmaisun kanssa. Joskus on enemmän kirjallista ilmaisua, joskus sitten sanallista ja puhuttua, kertoo Rapinan puheenjohtaja Eeva Åkerblad.

Sanataidetta lapsille, vanhuksille ja maahanmuuttajille

Rapina on toteuttanut useana vuonna Sanasilta-projekteja, joissa päiväkoti- ja esikouluikäiset vierailevat palvelukodeissa tarinoimassa, jutustelemassa ja lauleskelemassa.

– On tärkeää saattaa sukupolvia yhteen ja ottaa lapsia mukaan kuulemaan ja jakamaan tarinoita. Vanhukset saavat tuntea oman elämänsä arvokkaaksi, ja lapset saavat hyvää kasvualustaa ja elämänohjeita itselleen, perustelee Simo Nieminen.

Musiikki tukee hyvin kielen opettamista.

Simo Nieminen

– Kieli rikastuu molempiin suuntiin. Vanhemmat kuulevat uusia sanoja teknisistä vempeleistä ja lapset puolestaan oppivat outoja murresanoja ja vanhojen työvälineiden ilmaisuja, täydentää Eeva Åkerblad.

Nieminen on laajentamassa rap-musiikin käyttöä myös muihin kansalaisryhmiin. Hän suunnittelee parhaillaan rap-kielikylpyjä maahanmuuttajien kanssa.

– Musiikki tukee hyvin kielen opettamista ja tätä on kulttuurituottajien kanssa mietitty. Projekti on vielä työn alla ja harjoitteita pitää miettiä vielä tarkemmin, vaikka menetelmä sinänsä on hyvin hallussa, sanoo Simo Nieminen.

Åkerbladia ja Niemistä haastatteli Esko Pulliainen