Ympäristölautakunta: Hallinto-oikeuden jätettävä tutkimatta Blue White Eagle -valitus

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan mielestä hallinto-oikeuden ei tule hyväksyä yrittäjä Pekka Sivosen valitusta, joka koskee Rauhan rannassa olevan Blue White Eagle -aluksen haltuunottoa. Laiva on ollut rannassa jo yli kolme ja puoli vuotta.

vesikulkuneuvot
blue white eagle
Yle

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta vaatii edelleen Blue White Eagle -aluksen välitöntä poistamista Lappeenrannan Joutsenossa. Ympäristölautakunta kokoontui eilen tiistaina ja vahvisti kaupungin vastauksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pekka Sivosen valitukseen, joka koski ympäristölautakunnan elokuussa tekemää päätöstä. Tuolloin ympärisölautakunta päätti laivalle ns. teettämisuhan, mikä käytönnössä tarkoitti laivan takavarikoimista Lappeenrannan kaupungille.

Lautakunnan mukaan Sivosen valitus on tullut liian myöhään. Valitus ei myöskään täytä muodoltaan ja sisällöltään lain vaatimuksia.

Lautakunta myös pitää Pekka Sivosta jätelain mukaisena roskaaja, joka on velvollinen poistamaan aiheuttamansa haitan.

Blue White Eagle -alus on ollut Rauhan rannassa vuodesta 2012 ja laiva on osittain vaurioitunut ja ruosteessa. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päätti viime elokuussa, että kaupunki ottaa lain perusteella laivan omistukseensa.