Kalasatama Virolahdelle tappiollinen – perkuuhommat halutaan vaihtaa veneilyyn

Kunnollista kalasatamaa Virolahden Klamilaan ei koskaan tullut. Valtion tuella 1990-luvulla rakennettu satama ja kalankäsittelytilat halutaan nyt vapauttaa niitä sitovista kalastusvelvoitteista. Kunta kehittäisi satamaa matkailua varten.

Virolahti
Auringonlasku pelastusrenkaan läpi nähtynä
Anna Sirén / Yle

Klamilan satamaa halutaan kehittää matkailukäyttöön Virolahdella. Kunta hakee lupaa vapauttaa satama sitä sitovista kalastusvelvoitteista.

Suomenlahden merenkulkupiiri rakennutti sataman laiturialueet kalastuskäyttöä varten kunnan tontille 1990-luvun alussa. Silloisissa käyttöehdoissa mainitaan, ettei valtion rakentamaa aluetta saa myydä tai käyttää muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa. Nykyisin Merenkulkupiirin tehtävistä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Kalasataman ylläpito on kunnalle tappiollista. Tekninen johtaja Markku Uski arvioi, että tappio on noin 20 000 euroa vuosittain.

Klamilan kalasataman toiminta ei alun alkaenkaan käynnistynyt odotetusti. Lisäksi Venäjältä vuokrattujen kalastusalueiden vuokrakausi päättyi, ja se vähensi alueen kalastusta entisestään.

Kalankäsittelytiloihin on saatu vain satunnaisia käyttäjiä. Tilat ovat myös vanhanaikaiset. Tiloissa ei voi esimerkiksi sekä perata kalaa että jalostaa sitä, koska nykyiset elintarvikemääräykset kieltävät perkauksen ja jalostuksen samassa tilassa.

Kunta ei halua ryhtyä muuttamaan tai korjaamaan tiloja. Esimerkiksi jäähilekone kaipaisi uusimista. Tilojen satunnaisella käytöllä kunta ei pidä korjaustöitä kannattavina.

Virolahden tekninen lautakunta on päättänyt, että se hakee viestintä- ja liikenneministeriöltä sekä kalankäsittelytiloihin avustusta aikanaan myöntäneeltä maa- ja metsätalousministeriöltä lupaa luopua Klamilan kalasatamavelvoitteesta.

Pyrkimys vireäksi vierasvenesatamaksi

Virolahti ei kuitenkaan ole luopumassa Klamilan sataman alueesta. Sen sijaan siitä halutaan entistä parempi matkailukohde. Potentiaalia nähdään erityisesti venematkailussa.

Klamilan satamassa on jo nyt yrittäjiä, kuten baarin pitäjä, ja yksi laitureista on vuokrattu veneseuralle. Kalankäsittelytiloja voitaisiin tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi veneiden huoltoon liittyvien palvelutarjoajien käyttöön. Teknisen johtajan mukaan kyselyjä hallitiloista on jo tullut.

Klamilan satama on lisäksi yksi Itäisen Suomenlahden vierasvenesatamien kehityshankkeeseen valituista satamista. Suomen ja Viron keskinäisen hankkeen tavoite on kehittää vesistömatkailua siten, että hyvin varusteltuja venesatamia löytyisi rannikolta 30 merimailin välein.

Kymenlaaksosta hankkeessa ovat mukana myös Pyhtään Keihässalmi, Kotkan Kantasatama ja Haminan Tervasaari. Satamissa on tarkoitus investoida laitureihin, jätehuoltoon, vesi- ja viemäröintitöihin sekä parantaa valaistusta ja opasteita.

Investoinneista vastaa kehittämisyhtiö Cursor yhdessä Kymenlaakson kuntien kanssa.