Tuusulanjärven rannalle halutaan uusi uimaranta

Tuusulanjärven itärannalle nykyisen Tuuskoto-vanhainkodin alueelle ollaan kaavoittamassa täydennysrakentamista. Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta muistuttaa alueen luontoarvoista liikunta- ja virkistymisalueena ja toivoo alueelle yleistä uimarantaa.

Tuusula
Lomalaisen varpaat rantavedessä.
Kia-Frega Prepula / Yle

Tuusulassa ollaan kaavoittamassa 16 hehtaarin aluetta nykyisen vanhainkodin, Tuuskodon alueelle. Suunnittelualueella Tuusulanjärven rannalla sijaitsee vanhainkodin lisäksi kaksi virkailijataloa, Tuusulan vanha kunnantalo, Tuusulan seurakunnan pappila sekä erillistaloja. Vanhainkodin toiminta on siirtymässä uusiin tiloihin Riihikallioon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavan muutoksesta on parhaillaan menossa. Siinä mietitään paitsi vanhainkodin tiloille uutta käyttöä selvitetään myös alueen suojelu- ja virkistystarpeet, täydennysrakentamismahdollisuudet sekä meluntorjuntatarve.

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä kaavaan pitää varata paikka yleiselle uimarannalle. Tuusulan kunnalla ei ole tällä hetkellä yhtään uimarantaa Tuusulanjärven rannalla.

Lautakunta painotti myös alueen luontoarvoja ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja.

Alueella sijaitsee muun muassa Tuusulan pappila ja Ali-Kotun talo, joita ei saa purkaa. Tuusulan vanhan kunnantalon ja Tuuskodon vanhan osan saa purkaa vain erityisen painavista syistä.

Museoviraston mukaan Tuusulan seurakunnan tontilla on lisäksi maininta kiinteästä muinaisjäännöksestä.

Suurimman osan suunnittelualueesta omistaa Tuusulan kunta. Pappilan omistaa Tuusulan seurakunta ja erillispientalotontit yksityiset maanomistajat.

Alueen asemakaavaa (siirryt toiseen palveluun) yritetään saada voimaan maaliskuussa 2017.