Olisiko järkevää hävittää tauteja levittävät hyttyset maailmasta kokonaan?

Hyttysten hävittäminen maailmasta olisi tuhoisaa niin ihmiselle kuin muulle luonnollekin. BBC:n haastattelemat tutkijat arvelevat, että paras tapa estää hyttysiä levittämästä tauteja ihmisiin, on pitää hyttyset erillään tietyistä loiseläimistä.

Ulkomaat
Malariaverkko
Hyttysiä malariaverkossa.Stephen Morrison / EPA

Erilaiset hyttyset ovat häirinneet ihmisiä niin kauan, kuin olemme olleet maapallolla. Hyttysten levittämät sairaudet tappavat miljoonia ihmisiä joka vuosi. Uusimpana hyttysten levittämänä ongelmana on viime aikoina noussut esiin vauvojen kasvuhäiriöitä aiheuttava zikavirus.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on tehnyt laajan katsauksen (siirryt toiseen palveluun), jossa pohditaan hyttysten hävittämisen seurauksia useasta eri näkökulmasta.

Hyttysiä on maailmassa noin 3 500 eri lajia. Vain noin kuusi prosenttia niistä, imee verta ihmisistä. Näistäkin vain puolet levittää ihmiselle vaarallisia tauteja.

Nämä satakunta hyttyslajia ovatkin hyvin tuhoisia ihmiskunnalle. Noin puolet maapallon väestöstä on alttiina hyttysten levittämille taudeille, joista tunnetuimpia ovat malaria, denguekuume ja keltakuume.

Miten hävittää hyttyset?

Tutkijat ovat kehittäneet menetelmiä, joilla haitallinen hyttyslaji voidaan suurimmalta osaltaan hävittää tietyltä alueelta. Laboratoriossa on kehitetty geenimuunneltuja versioita, jotka eivät kykene lisääntymään. Kun nämä päästetään vapaaksi kohdealueelle, kyseisen lajin kanta taantuu nopeasti.

Hyttysten hävittäminen kokonaan tällä menetelmällä olisi kuitenkin hyvin vaikeaa ja kallista.

Toisaalta hyttysten hävittämisellä olisi vakavia sivuvaikutuksia. Hyttysillä on luonnossa tärkeä tehtävä kasvien pölyttäjinä. Ne ovat myös monien eläinten, mm. lintujen, lepakoiden, kalojen ja sammakoiden ravintoa. Hyttysten katoaminen romuttaisi luonnon ravintoketjun.

Onko ihmisellä oikeutta?

BBC:n haastattelemat tutkijat nostavat esiin kysymyksen, mikä oikeus ihmisellä on hävittää luonnosta ihmiselle haitallinen laji, samaan aikaan kun ihminen on itse erittäin haitallinen lukuisille eliölajeille.

Ihminen mm. hakkaa valtavia alueita sademetsistä, millä on suuri vaikutus koko maapallon luontoon ja ilmastoon.

Voidaan todeta, että hyttyset ovat olleet sademetsien paras turva, kun hyttyset ovat tehneet sademetsät ihmiselle asumiskelvottomiksi.

Keinoja ongelmien lievittämiseen

Uudenaikaisilla tutkimusmenetelmillä on mahdollista lievittää hyttysten aiheuttamaa ongelmaa ilman, että hyttysiä on tarpeen hävittää summittaisesti.

Kew Gardensissa Lontoossa on kehitetty hyttysten tunnistamislaite, joka osaa erottaa eri hyttyslajeille tyypilliset siiveniskut. Tutkijat suunnittelevat antavansa Indonesian maanviljelijöille kannettavia tunnistimia, joiden avulla nämä voivat häätää pois tauteja kantavat hyttyset.

Hyttysten on myös todettu lähestyvän ihmisiä tiettyjen hajujen perusteella. Tämä voi mahdollistaa hajuihin perustuvien karkottimien tuottamisen.

Tähän saakka tutkijat ovat keskittyneet pitämään hyttyset erillään ihmisistä. Uusi ajatus on pitää hyttyset erillään niihin pesiytyvistä loisista, jotka ovat itse asiassa ne elämänmuodot, jotka levittävät tauteja. Hyttyset voidaan ehkä tehdä vastustuskykyisiksi näille loisille.

Viimeksi mainittu toimintatapa saattaa olla viime kädessä realistisin vaihtoehto hyttysongelman ratkaisemiseen, BBC kertoo.