Kelan korvaamien matkojen omavastuu paisunut paisumistaan

Asiakas joutuu maksamaan omavastuuta Kelan korvaamasta matkasta jo lähes kolminkertaisesti kuin muutama vuosi sitten. Tämän vuoden alussa omavastuu nousi 25 euroon yhdensuuntaiselta matkalta.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Kelan matkakorvausten omavastuu on noussut vuoden 2012 jälkeen lähes kolminkertaiseksi. Vuonna 2012 Kelan korvaaman yhdensuuntaisen matkan omavastuu oli 9,25 euroa.

Vuonna 2016 omavastuu yhdensuuntaisesta matkasta on noussut jo 25 euroon. Matkojen omavastuuta on nostettu viime vuosina useaan otteeseen.

Omavastuun nostaminen liittyy tavoitteeseen karsia Kelan matkakorvausmenoja 25 miljoonalla eurolla. Päätös matkakorvausmenojen karsimisesta on osa hallituksen säästöohjelmaa.

Kelan vastaava suunnittelija Anne Giss pitää omavastuuta yhdensuuntaiselta matkalta liian suurena. Hän pelkää, että asiakkailla ei ole enää varaa matkustaa hoitoihin ja tutkimuksiin, jos omavastuu tästä vielä nousee.

Kelan korvaaminen matkojen yhdensuuntaisen matkan omavastuun muutos vuodesta 2012 vuoteen 2016. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Eniten tuntuu vähän matkustavien kukkarossa

Samalla, kun yksittäisen matkan omavastuu on noussut, myös vuosittaisen matkakaton määrä on noussut. Matkakatto tarkoittaa summaa, jonka täyttyessä Kela korvaa loppuvuoden matkat kokonaan.

Kelan korvaaminen matkojen omavastuun matkakaton muutos vuodesta 2012 vuoteen 2016. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Vuonna 2012 vuosittainen matkakatto oli 157,25 euroa.  Vuonna 2016 matkakatto on tästä lähes kaksinkertaistunut. Tänä vuonna vuotuinen matkakatto on 300 euroa.

– Paljon matkoja tekevien asiakkaiden kustannukset eivät nousseet tässä yhteydessä merkittävästi. Mutta tämä tietysti koskee eniten niitä asiakkaita, jotka tekevät muutaman matkan vuodessa, kuvailee Anne Giss.

Tämä selittyy sillä, että 300 euron matkakatto täyttyy esimerkiksi päivittäisissä hoidoissa käyville parissa viikossa. 25 euron arvoisia matkoja tarvitaan vain 12.

Väestön ikääntyminen lisää matkoja

Kelan maksamien matkakorvausten yhteenlaskettu määrä euroina kasvoi jatkuvasti vuodesta 2006 vuoteen 2012 asti. Vuonna 2012 Kela maksoi matkakorvauksia koko maassa yli 297 miljoonaa euroa.

Omavastuuta nostamalla ja taksimatkoja yhdistelemällä Kela on saanut karsittua matkakustannuksia.

– Väestön ikääntyessä tarvitaan yhä enemmän erityiskulkuneuvoja. Haja-asutusseudulla ei välttämättä pysty julkisilla kulkuneuvoilla matkustamaan terveydenhuoltoon. Ja entistä enemmän asiakkaita siirtyy laitoshoidosta avohoitoon, jolloin kustannukset siirtyvät Kelalle, luettelee Anne Giss matkojen määrään vaikuttavia muutoksia.

Sama omavastuu on myös kyseessä silloin, jos hätätapauksessa ambulanssi kuljettaa potilaan sairaalaan.