Luonnonvarakeskus: Rannikon kalasaalis jäi pieneksi

Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista. Heikon saaliin arvioidaan johtuvan osin poikkeuksellisista sääoloista.

Kotimaa
Kotkan edustalta pyydettyä silakkaa.
Antti Kolppo / Yle

Rannikkoalueen kalasaalis jäi viime vuonna pienemmäksi kuin edellisvuonna. Luonnonvarakeskuksen ennakkoarvion mukaan merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli 147 miljoonaa kiloa.

Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista. Suuresta saaliista huolimatta iso osa Pohjanlahden poikkeuksellisen suuresta silakkakiintiöstä jäi hyödyntämättä. Sekä ulkomaille että kotimaahan puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna.

Rannikkoalueella valtaosa ammattikalastajista kalasti verkoilla tai rysillä. Kaikkien kalalajien saalis pieneni vuoteen 2014 verrattuna. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan heikot saaliit voivat osin johtua poikkeuksellisista sääoloista.