Toimitusjohtajalle ehdollinen tuomio ympäristörikosjutussa – miljoonien eurojen rikoshyötyvaatimukset hylättiin

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi torstaina tuomionsa jätehuollon laiminlyöntejä koskevassa laajassa ympäristörikosasiassa. Ympäristön turmelemisessa oli kyse purkujätteen sijoittamisesta kenttärakenteeseen ja sorakuopan käyttämisestä luvattomana maankaatopaikkana.

Kotimaa
Oikeudenkäynti Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa
Ville Välimäki / Yle

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut janakkalalaisen maanrakennusyhtiön toimitusjohtajan kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen kahdesta ympäristön turmelemisesta. Rikokset tehtiin Janakkalassa vuosien 1999-2011 aikana maa- ja kiviainesjätteen kierrätyskeskuksella ja vuosina 2006-2011 sorakuopalla.

Yhtiö määrättiin ympäristön turmelemisesta 20 000 euron yhteisösakkoon. Yhtiö ja toimitusjohtaja tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä jalostetusta sorasta 15 000 euroa. Yhtiö ja toimitusjohtaja velvoitettiin myös maksamaan valtiolle todistelukustannuksia reilut 1 100 euroa.

Sen sijaan oikeus hylkäsi kolmen muun henkilön syytteet avunannosta ympäristön turmelemiseen ja toimitusjohtajaan kohdistetun kolmannen syytteen ympäristön turmelemisesta. Myös vaatimus toimitusjohtajan tuomitsemiseksi liiketoimintakieltoon hylättiin.

Valtio puolestaan velvoitettiin maksamaan yhtiölle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 25 000 euroa. Perusteluina mainitaan, että suurin osa yhteensä noin neljän miljoonan euron suuruisista rikoshyödyn menettämisvaatimuksista on hylätty, samoin kuin yksi syytekohta.

Lisäksi puolustajien palkkiot kolmen henkilön hylättyjen syytteiden osalta tulivat valtion varoista maksettaviksi. Tämä summa kohoaa yhteensä yli 52 000 euroon.

Sorakuoppa kaatopaikkana

Oikeus katsoi, että yhtiön toiminta on ollut osittain tahallista ja osittain törkeän huolimatonta. Sorakuopalta on otettu soraa yli luvan salliman määrän ja kuoppaa täytetty maa-ainesjätteellä.

Jätteiden läjittäminen sorakuoppaan on aiheuttanut roskaantumista ja pohjaveden pilaantumisen vaaran. Kaatopaikkana käytetty sorakuoppa sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella Janakkalassa.

Sorakuopalta poistettiin vahvasti pilaantuneita maita 1 300 tonnia ja lievästi pilaantuneita 2 700 tonnia. Yritys on kunnostanut alueet. Nykytietojen mukaan myrkyllisiä aineita ei ole kulkeutunut pohjaveteen, kertoo Hämeen Ely-keskus tiedotteessaan.