Poliisi: 3 800 kuormallista maajätettä laittomaan paikkaan – "Pohjavesi vaarassa pilaantua Nurmijärvellä"

Poliisi epäilee kymmentä henkilöä törkeästä ympäristön turmelemisesta laajassa tutkinnassa. Maanrakennus- ja kuljetusalan yrittäjän epäillään ajaneen noin 3 800 kuorma-autollista haitallista maa-ainesta pohjavesikertymäalueen päälle. Epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Kotimaa
saappaat mudassa
Poliisin esitutkinta-aineistoa.Poliisi

Nurmijärvellä asuva pariskunta halusi maisemoida pihaansa. Pariskunta teki syksyllä 2013 maisemoinnista urakkasopimuksen Uudellamaalla toimivan maanrakennus ja- kuljetusalan yrittäjän kanssa.

Poliisitutkinnan mukaan yrittäjä ehti ajaa puolen vuoden aikana pariskunnan pihamaalle noin 3 800 kuormallista saviperäistä maata. Ralli päättyi siihen, kun poliisi aloitti rikostutkinnan maisemoinnista.

Nyt Itä-Uudenmaan poliisi epäilee yhteensä kymmentä henkilöä törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Juha Tuovinen
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikön johtaja Juha Tuovinen.Yle

Poliisi: Pariskunnan pihamaasta tuli laiton kaatopaikka

Poliisin mukaan pariskunnan pihapiiristä oli muodostunut laiton maajätteen kaatopaikka, koska saviperäista maa-ainesta laitettiin maahan ilman ympäristölupaa. Sellainen vaaditaan aina kun savimaata viedään jonnekin muualle kuin virallisiin maankaatopaikkoihin. Nurmijärven tapauksessa poliisin mukaan lupaa ei olisi koskaan myönnetty.

– Tähän paikkaan ympäristölupaa ei olisi myönnetty, koska kyseessä on pohjavesialue. Nyt savea on ajettu pohjavesikertymän päälle. Siihen on ikään kuin vuorattu paksu savikerros, jonka takia pohjavesikertymä ei saa happea, Itä-Uudenmaan poliisin talousrikosyksikön johtaja Juha Tuovinen kertoo Ylelle.

Nurmijärveläisen pariskunnan pihamaalta 200 metrin päässä sijaitsee kunnan pohjavesipumppaamo. Poliisi ja ympäristöviranomaiset ovat tutkineet tarkoin pohjavesialueelle ajettua maa-ainesta. Ympäristöviranomaisten arvio tilanteesta on karu.

– Ympäristöviranomaisten lausunnon mukaan pohjavesi on vaarassa pilaantua. Veteen saattaa tulla sameutta, makuvirheitä, värivirheitä. On mahdollista, että se pohjavesialue menee jopa käyttökieltoon, talousrikosyksikön johtaja Juha Tuovinen toteaa.

kaivinkone mutaisella kentällä
Poliisin esitutkinta-aineistoa.Poliisi

Poliisi: Pääepäillyn saama rikoshyöty on noin 300 000 euroa

Laajan ympäristörikosjutun pääepäilty on maanrakennus- ja kuljetusalan yrittäjä, joka on ajanut maa-aineksen Nurmijärvelle. Hän on saanut poliisin mukaan toiminnallaan noin 300 000 euron rikoshyödyn.

– Yrittäjän ei ole tarvinnut viedä maa-aineista sellaisiin paikkoihin, mistä siitä olisi joutunut maksamaan kaatopaikkamaksun. Hän on saanut rikoshyötyä jokaisesta kuormasta, jonka on vienyt ilmaiseksi omakotitalon pihamaalle, sanoo talousrikosyksikön johtaja Juha Tuovinen

Suuren suomalaisen rakennusyhtiön työnjohtaja epäiltynä

Poliisitutkinnan mukaan maanrakennus- ja kuljetusalan yrittäjä oli ajanut maa-ainesta nurmijärveläisen omakotitalon pihalle Uudellamaalla sijaitsevista muutamista eri rakennuskohteesta.

multakasa mutaisella kentällä
Poliisin esitutkinta-aineistoa.Poliisi

Ylen tietojen mukaan maa-ainesta on tuotu esimerkiksi erään suuren suomalaisen rakennusyhtiön työmaalta. Ylen tietojen mukaan tuon suuren suomalaisen rakennusyhtiön työnjohtajaa epäillään tässä jutussa törkeästä ympäristön turmelemisesta. Myös maisemoinnin tilannutta pariskuntaa epäillään samasta rikoksesta.

– Tässä on kyse siitä, että jätelaki on hyvin ankara vastuun osalta. Lain mukaan jätteestä vastaa sen alkuperäinen haltija, jätteen kuljettamiseen osallistuneet tahot ja vastaanottanut taho, sanoo Itä-uudenmaan poliisin talousrikosyksikön johtaja Juha Tuovinen.

Ympäristön turmelemisesta voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enimmillään kuusi vuotta.

Yli miljoonan euron vakuustakavarikko

Poliisi on hakenut ja tuomioistuin on määrännyt maanrakennus - ja kuljetusalan yrittäjän omaisuutta vakuustakavarikkoon yli miljoona euroa. Poliisi on laskenut, että tuolla rahasummalla Nurmijärven pohjavesikertymäalue voitaisiin puhdistaa ja saattaa entiseen tilaansa eli ennallistaa.

mutaa
Poliisin esitutkinta-aineistoa.Poliisi

– Tässä olisi kiivaasti ryhdyttävä toimiin tämän maa-aineksen poiskuljettamiseksi tältä alueelta. Maa-aineksen määrä on hyvinkin tarkkaan pystytty mittaamaan ja laskemaan. Siitä on laskettu sellainen summa, millä alueen puhdistaminen pystyttäisiin toteuttamaan, Juha Tuovinen sanoo.

Ympäristörikoksista epäilty maanrakennus- ja kuljetusalan yrittäjä käy parhaillaan keskusteluja ympäristöviranomaisen kanssa siitä, miten ennallistaminen voitaisiin toteuttaa. Tähän mennessä alueella ei ole ryhdytty minkäänlaisiin ennallistamistoimiin.

Törkeistä ympäristörikoksista epäillyt henkilöt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Juttu on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.