Muutos lakiin – poliisin kutsu voi tietää ikäviä uutisia turvapaikanhakijalle

Turvapaikkapäätöksistä tiedottamiseen on tulossa iso muutos. Poliisi säilyy sanansaattajana, kun kysessä on kielteinen päätös ja maasta poistaminen. Turvapaikanhakijoille mieluisampia tietoja alkaa tulla suoraan Maahanmuuttovirastosta.

Kotimaa
Turvapaikanhakijaperhe.
Heli Mälkiä / Yle

Poliisi antaa turvapaikanhakijoille tiedoksi jatkossa vain kielteiset päätökset. Turvapaikan tai oleskeluluvan saajille päätökset toimitetaan suoraan Maahanmuuttovirastosta. Hallitus antanee lakimuutoksen eduskunnan käsiteltäväksi helmikuun alussa.

Järjestely nopeuttaisi päätöksistä tiedottamista ja helpottaisi tuntuvasti poliisin työtaakkaa. Se voi kuitenkin johtaa poliisin karttamiseen.

Nykyisin poliisi antaa tiedoksi kaikki Maahanmuuttoviraston tekemät turvapaikkapäätökset. Hakija saa päätöksen haastetiedoksiantona tapaamalla poliisin ja tarvittaessa apuna on tulkki ja avustaja.

Uutta menettelyä pidetään välttämättömänä, koska turvapaikkaa haki Suomesta viime vuonna yli 32 000 henkilöä. Maahanmuuttovirasto on nopeuttanut hakemusten käsittelyä ja päätöksiä on tarkoitus tehdä tuhat viikossa.

Viranomaiset pelkäävät, että jos kaikki päätökset jäävät poliisin välitettäväksi, tiedottaminen viivästyy pahoin ja poliisilaitokset ruuhkautuvat. Tiedoksiantojen toimittamiseen käytetty aika on pois poliisin muista tehtävistä.

Päätösten odottelu maksaa

Tiedon antaminen kielteisestä päätöksestä ja maastapoistamisesta sujuu lakimuutoksen jälkeen samalla tavoin kuin nykyisin. Poliisilaitoksilla joudutaan kuitenkin pohtimaan, kuinka paljon kielteisen päätöksen saaneita voidaan kutsua poliisiasemille, ja kuinka monelle kielteinen päätös viedään vastaanottokeskukseen.

Esimerkiksi Helsingissä päätösten saajat ovat pääsääntöisesti kutsuttu poliisilasemalle. Myönteisen päätöksen on antanut tiedoksi haastemies ja kielteisen päätöksen poliisi. Näin on pyritty takaamaan turvallisuus kaikissa tilanteissa.

Muutos voi johtaa siihen, että osa poliisin kutsumista henkilöistä voi vältellä käyntiä poliisiasemalla ja näin viivyttää kielteisen päätöksen ja maastapoistamispäätöksen vastaanottamista. Vastaanottokeskukseen saapuvia poliiseja voidaan samasta syystä ryhtyä pakoilemaan.

Riskit ovat olleet tiedossa sisäministeriössä ja poliisihallituksessa, kun lakimuutosta on valmisteltu, mutta muutoksella saavutettavia etuja pidetään suurempina. Tiedoksisaannin viipyminen tulee kalliiksi, kun turvapaikahakjat joutuvat asumaan vastaanottokeskuksissa pitkään. Kielteisen päätöksen saaneiden maastapoistamiset lykkääntyvät ja myönteisten päätösten saajien kotouttaminen viivästyy.

Hennalan vastaaottokeskus.
Hennalan vastaaottokeskus.Markku Ulander / Lehtikuva

Oikeusturva vaarassa?

Myönteisiä turvapaikkapäätöksiä ja oleskelulupapäätöksiä ei enää tarvitsisi toimittaa haasteena henkilökohtaisesti hakijoille, vaan Maahanmuuttovirasto voisi lähettää niitä esimerkiksi postissa saantitodistuksella. Se, että hakija on saanut päätöksen, on kaikissa tapauksissa kyettävä todistamaan.

Kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet muutosta ja pelkäävät sen vaarantavan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Esimerkiksi Pakolaisneuvonta ry pitää muutosta ongelmallisena, koska päätöksen ymmärtäminen on tärkeää kaikissa tapauksissa.

Muutos voi Pakolaisneuvonnan mukaan johtaa siihen, että ihmiset yrittävät poliisin sijasta saada tietoa muilta tahoilta, joilla ei ole asiantuntemusta päätösten selvittämiseen.

Pakolaisneuvonta katsoo, että vaikka tiedoksiannot kuormittavat poliisia ja viivästyvät usein, pitäisi ne silti säilyttää poliisin tehtävänä. Pakolaisneuvonnan mielestä ne eivät työllistä poliisia kohtuuttomasti, koska poliisilta ollaan siirtämässä muita turvapaikkamenettelyyn kuuluvia tehtäviä Maahanmuuttovirastolle.

Lakimuutoksesta ja sen lopullisesta sisällöstä päättää eduskunta. Hallitus haluaisi uuden käytännön voimaan mahdollisimman pian.