Suomeen rantautuu Ruotsista uutta tarpeellista huumevieroitusoppia – "Kannabista jo helpompi saada kuin tupakkaa"

Ruotsissa jo vuosikymmenien ajan käytössä olleita kannabisriippuvaisten hoitomenetelmiä tuodaan nyt Suomeen. Suomen kannabisverkosto on kääntänyt nuorille tarkoitetut vieroitusohjelmat suomeksi. Ensimmäiset ammattilaisille tarkoitetut koulutukset ovat herättäneet paljon kiinnostusta.

terveys
Kannabis-kasveja lamppujen alla.
Poliisin ottama valokuva kannabisviljelmästä Jalasjärvellä.Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Lundin huumeasioiden neuvontayksikössä kehittettyä kannabiksen väärinkäyttäjien hoitomenetelmää on Ruotsissa käytetty jo 1980-luvun puolivälistä lähtien. Menetelmän pohjalta on myöhemmin kehitetty erityisesti nuorille suunnattuja vieroitusohjelmia.

– Menetelmät perustuvat sille, että hoidossa otetaan huomioon kannabiksen käyttäjien kognitiivisten kykyjen heikkeneminen. Kysymys on avohoidosta, vieroitusjakso kestää kuudesta kahdeksaan viikkoa ja se pitää sisällään vähintään 18 istuntoa nuoren kanssa, selvittää perheterapeutti ja kouluttaja Pirkko Uusitalo Uppsalan nuorisokeskuksesta.

Liki 30 vuotta nuorten kanssa työskennellyt Uusitalo sanoo, että Ruotsissa nuorten on helppo päästä huumevieroitukseen.

– Kynnys on matala. Vanhemmat voivat soittaa meille ja yhteyttä voidaan ottaa sosiaalipuolelta tai koulusta.

Työkaluja tarvitaan

Ruotsalaisten hoitomenetelmien koulutusta on järjestetty Suomessa jo aikaisemmin ruotsin kielellä. Ensimmäinen suomenkielinen ammattilaislle tarkoitettu koulutus järjestettiin viime viikolla Vaasassa.

Ohjelmat (hasisvieroitusohjelma ja kannabisvieroitusohjelma nuorille) on kääntänyt suomeksi Suomen kannabisverkosto. Pari vuotta toiminut yhdistys on perustettu kokoamaan yhteen niitä, jotka työssä kohtaavat kannabiksen käyttäjiä. Vastaavat verkostot toimivat Ruosissa, Norjassa ja Tanskassa.

– Vieroitushjelmat on käännetty vapaaehtoistyönä. Tämänlaisen koulutuksen tarpeesta kertoo se, että yhteydenottoja ja kyselyjä on tullut todella paljon, kertoo Kannabisverkoston perustaja Anne Sala-Sundell Vaasasta.

Itse lastensuojelussa työskentelevä Sala-Sundell sanoo, että Suomessa tarvitaan lisää työkaluja ja menetelmiä puuttua nuorten kannabiksen käyttöön.

Varhainen puuttuminen

Sekä Anne Sala-Sundell että Pirkko Uusitalo tuovat esiin sitä, että nuoren kannabiskokelut ja käyttö jäävät heposti huomaamatta.

– Omassa työssäni olen huomannut, että vanhemmilla voi mennä pitkä aika ennenkuin he osaavat epäillä kannabiksen käyttöä. Alkoholin käytön huomaa heti, mutta kannabiksen käyttö paljastuu usein vasta sitten, kun nuoren käytös alkaa selvästi muuttua.

Pirkko Uusitalon mukaan asian tekee vaikeaksi se, että kannabiksen käytön aiheuttamat muutokset nuoressa menevät hyvin helposti murrosiän tiliin.

– Passiivisuus, välinpitämättömyys, epäsosiaalisuus, ärtyneisyys, poissaolot koulusta, luettelee Uusitalo.

Sala-Sundell ja Uusitalo painottavat varhaisen puuttumisen merkitystä, jossa vanhempien lisäksi nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla terveydenhuollossa, koulussa, nuorisotyössä, sosiaalitoimessa on tärkeä rooli.

"Helpompi saada kuin tupakkaa"

Anne Sala-Sundell on huolissaan siitä, minkälainen viesti nuorille välittyy viimeaikaisesta kannabiskeskustelusta.

– Aikuiset ihmiset käyvät keskustelua ja antavat ymmärtää, että kannabis ei ole iso juttu. Lisäksi nuoret hakevat tietoa netistä, ja heidän on vaikea tietää, mikä siellä on totta ja mikä ei, mikä tieteellistä ja mikä ei. Kuitenkin tiedetään että nuorten aivoille kannabis aiheuttaa pysyviä vaurioita.

Täällä Pohjanmaalla viljellään kannabista niin paljon, että sitä ei tarvitse tänne tuoda.

Anne Sala-Sundell

Sala-Sundell pelkää, että kokeilut lisääntyvät ja lisääntyvät varsinkin kun kannabiksen saamisessa ei ole vaikeuksia.

– Täällä Pohjanmaalla viljellään kannabista niin paljon, että sitä ei tarvitse tänne tuoda. Monet nuoret sanovat, että kannabista on jo helpompi saada kuin tupakkaa.

Moni myös ajattelee nykyisin, että tupakka on vaarallisempaa kuin kannabis. Onko se?

– Ne ovat kaksi eri ainetta eikä niitä voi verrata. Mutta nuorille aivoille, jotka ovat kehittymässä, kannabis on hirvittävän vaarallista. Jos aloittaa polttamaan 14 - 16 -vuotiaana ja polttaa monta vuotta, tulee aivoihin vaurioita, joita ei voi korjata. Ne kulkevat mukana koko loppuelämän, sanoo Pirkko Uusitalo.