Aalto-yliopisto irtisanoo 109 tutkijaa ja opettajaa, lisäksi määräaikaisia laitetaan ulos

Kotimaa
Aalto-yliopisto.
Aalto-yliopistoJyrki Lyytikkä / Yle

Aalto-yliopiston henkilöstömäärä vähenee yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena yhteensä 316 henkilöllä.

Yliopisto irtisanoo 188 henkilöä, josta opetus- ja tutkimushenkilöstöä on 109 ja palveluhenkilöstöä 79 henkilöä.

Lisäksi eläköitymisten, määräaikaisten työsuhteiden päättymisten sekä muiden muutosten kautta henkilöstön määrä vähenee vuoden 2018 loppuun mennessä arviolta 128 henkilöllä. Näistä 66 henkilöä on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 62 palveluhenkilöstöä.

Irtisanomisiin liittyvät toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti jo ensi kuussa. Työttömiksi jääville tarjotaan työllistymisvalmennusta.

Yliopiston palveluiden henkilöstö on jo aikaisemmin vähentynyt noin 170 henkilöllä vuonna 2014 käytyjen yt-neuvottelujen ja uudelleenorganisoinnin seurauksena.

Pääosa leikkauksista tila- ja ostokuluista

Yt-neuvottelujen taustalla on yliopiston rahoituksen vähentyminen 136 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2018.

Henkilöstökulujen vähennykset kattavat noin neljänneksen julkisen rahoituksen leikkauksesta. Pääosa leikkauksista on tarkoitus kattaa säästämällä merkittävästi tila- ja ostokuluissa, käyttämällä sijoitustoiminnan tuottoja sekä hakemalla lisärahoitusta.

Aalto-yliopiston yt-neuvottelut koskivat koko henkilöstöä professoreita lukuun ottamatta.