Miksi nainen on puuma mutta mies ei? Näin ikä vaikuttaa parinvalintaan

Vaikka on varaa valita, valikoimme silti melko usein kumppaniksemme samaa ikäluokkaa olevan henkilön. Jotkut tosin pariutuvat huomattavasti nuoremman tai vanhemman henkilön kanssa. Miksi on olemassa käsite puumanainen, mutta ei puumamiestä?

Yhteiskunnan normina pidetään sitä, että mies on heteroliitossa vanhempi kuin nainen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Sanotaan, että iällä ei parisuhteessa ole väliä, mutta ikä kuitenkin näyttää tilastojen varjossa vaikuttavan parinvalintaan.

– Suurin osa valitsee kumppanin vertaisryhmästä. Ikäero on länsimaissa useimmiten vain muutaman vuoden niin, että heterosuhteessa mies on vähän vanhempi (siirryt toiseen palveluun). Suurten ikäerojen parisuhteet ovat aika harvinaisia. Päädymme aika stereotyyppisiin malleihin, vaikka meillä on valinnanvaraa, Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch toteaa.

– On mielenkiintoista, että ajattelemme Suomessa, että puoliso valitaan tunteiden pohjalta. Kaikki kolahtaa ja hän on se oikea – mutta tilastotutkimuksen pohjalta näkee, että valitseminen on aika rajoittunutta. Sukupuolella on merkitystä, mutta myös usein kyseessä on henkilö omasta ikäryhmästä.

Suhteen toimivuuteen ikäero ei kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan. Jostain syystä silti suuri ikäero parisuhteessa mielletään erikoisuudeksi.

– Ei ole löydetty mitään merkkejä kuitenkaan siitä, että pareilla joilla on suuri ikäero, menisi jotenkin huonommin.

Ajattelen niin, että perustavanlaatuisia tunnesuhteita on kolmenlaisia.

Anna Rotkirch

– Helposti tuomitaan parisuhteita, jotka rikkovat yleistä mallia. On helppo nostaa kulmakarvoja tai tuomita, jos nainen on suhteessa vanhempi. Meillä on syvällä sellainen lähtökohta, että pitäisi olla tietyllä tavalla.

Iällä on Rotkirchin mielestä kuitenkin loppujen lopuksi merkitystä parisuhteessa.

– Esimerkiksi elämänvaiheeseen, vaikkapa naisen kannalta hedelmällisyyteen. Iän merkitys riippuu siitä, mitä suhteesta haluaa ja odottaa. Parisuhteen laadussa ratkaiseva tekijä on se, että valitsee kumppanin, kenen kanssa suhde toimii. 

Puumanainen ja puumamies

Yhteiskunnan normina pidetään sitä, että mies on suhteessa vanhempi. Niin se on ollut historiassammekin.

– Perinteisesti on yleisempää, että jos ikäero on huomattava, niin mies on se vanhempi osapuoli. Historiallisestikin se on ollut hyväksytympää. Aikanaan Euroopassa ei ollut harvinaista, että 40-vuotias mies meni naimisiin 17-vuotiaan naisen kanssa, mitä nykyään pidettäisiin ongelmallisena. Se oli vähän eri maailma silloin, Anna Rotkirch

Päädymme aika stereotyyppisiin malleihin, vaikka meillä on valinnanvaraa.

Anna Rotkirch

– Niissä maissa, joissa tällainen on edelleen yleistä, on tunnetusti huonompi tasa-arvo. Kyseessä voi olla myös järjestetty avioliitto.

Rotkirch ihmettelee, että eri sukupuolten ikään suhtaudutaan eri tavoin.

– Minusta on melko yllättävää, että se nähdään hyvänä ja makeana asiana, jos nainen on suhteessa miestä huomattavasti vanhempi, häntä kutsutaan puumanaiseksi. Mutta kukaan ei sano puumamies. Niistä miehistä voidaan puhua melko rumastikin. Esimerkiksi silloin, kun presidentti Niinistö solmi suhteensa, puhuttiin siitä mediassa melko negatiiviseen sävyyn. Ikäero on kuitenkin puolisoiden välinen asia meidän yhteiskunnassamme.

Perhesuhteissa ikäero on luonnollista – tietenkin

Tutkimusprofessori Anna Rotkirchin mukaan ystävyyssuhteissa ikäerot ovat verrattavissa parisuhteiden ikäeroihin. Ystäväpiiri rakentuu yleensä saman ikäluokan ihmisistä. Kuten parin valinnassa, ystävyyssuhteetkin solmitaan vertaisryhmästä. Esimerkiksi hän sanoo koululuokan tai opiskeluporukan.

– Ajattelen niin, että perustavanlaatuisia tunnesuhteita on kolmenlaisia. Romanttinen suhde, sukulaisuussuhde ja ystävyyssuhde. Niillä on oma dynamiikka ja funktio meidän elämissämme.

Minusta on melko yllättävää, että se nähdään hyvänä ja makeana asiana, jos nainen on suhteessa miestä huomattavasti vanhempi, häntä kutsutaan puumanaiseksi.

Anna Rotkirch

Koska perhe- ja sukulaissuhteissa ikäerot ovat luontevia ja eri-ikäisten sukulaisten kanssa tullaan tietyllä tapaa toimeen, on mielenkiintoista, että samoin käy puolison sukulaisten kanssa.

– Sukulaisten kanssa ollaan sukupolvien yli. Kun kaksi sukua yhdistyy, ollaan luontevasti myös kumppanin suvun, kuten vanhempien kanssa paljonkin tekemisissä.

Työelämässä vanhempi kollega voi helposti ottaa mentorin aseman, kun taas toisaalta nuorikin voi tuoda oppia itseään iäkkäämmälle työkaverille.

– Sehän on monissa ammateissa tärkeää, että on joku henkilö, joka ottaa toisen suojatikseen, opastaa sekä tukee. Mutta tuskin on sattumaa, että joissakin ammateissa nuori porukka on muutoksessa eturintamana.

– Iällä työelämässäkin on merkitystä, usein läheisimmät suhteet muodostuvat saman ikäluokan ja kokemuspolven kanssa.