Huumeet eivät näy koulun arjessa, mutta kokeilijoita on – "Amiksissa on asiaan herätty"

Huumeiden tarjonta on kannabiksen viljelyn myötä lisääntynyt pohjalaispaikkakunnilla. Kouluissa ongelmaan suhtaudutaan vakavasti ja ennaltaehkäisevää huumetyötä on terästetty. Kouluterveyskyselyn mukaan kokeilijoita on eniten ammatillissa oppilaitoksissa.

huumeet
Jalat
Yle

Sekä poliisi että huumeiden vastaista työtä tekevät järjestöt ovat todenneet, että pohjalaismaakunnissa huumeiden saatavuus on helpottunut. Kouluissa huumeiden käyttöön ja jo epäilyyn suhtaudutaan vakavasti ja korostetaan varhaisen puuttumisen tärkeyttä.

– Se on tärkeää nuorten tulevaisuuden kannalta, sanoo Vaasan ammattiopiston rehtori Åsa Stenbacka.

Vaasan ammattioppilaitoksessa tulee vuosittain ilmi muutamia tapauksia, joissa oppilas on käyttänyt huumeita. Huumetestejä tehdään vuosittain kymmenkunta.

– Meillä on toimointaohje, jossa määritellään tarkasti mitä tehdään missäkin tilanteessa. Oppilas ohjataan huumetestiin, mikäli on vahva epäily huumeiden käytöstä, kertoo Stenbacka.

Penkkaripäivään valmistaudutaan

Viime vuonna toteutetun kouluterveyskyselyn perusteella huumekokeilut ovat vähentyneet peruskoulussa ja lukiossa, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa suunta on toisin päin. Ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista 22 prosenttia oli kokeillut huumeita. Koulut eivät ole saaneet vielä käyttöönsä kyselyn koulukohtaisia tietoja.

Åsa Stenbackan mukaan huumeongelma näyttäytyy julkisessa keskustelussa suurempana kuin koulun arjessa.

– Mikä koulukohtainen tulos onkin, täytyy muistaa, että kysymys on monilla nuorilla kokeilusta ja kokeilut saattavat ajoittua esimerkiksi kesään. Siinä tapauksessa ongelma ei tule ilmi täällä koulussa, toteaa Stenbacka.

Seinäjoen lukion rehtorin Tuula Lamminmäen havainnot ovat saman suuntaisia kuin kouluterveyskyselyn valtakunnallinen tulos.

– Kokeilijoita on aivan varmasti tässäkin joukossa, mutta tuntuma on, että parin vuoden aikana kokeilijoiden määrä olisi vähentynyt. Ainakaan minun tietooni ei ole tullut viime aikoina tapauksia.

Seinäjoen lukiossakin noudatetaan huumeiden ja muiden päihteiden suhteen tiukkaa linjaa.

– Asiahan on juuri nyt ajankohtainen, kun penkkaripäivä lähestyy. Meillä lähtee koteihin kirje, jossa kerrotaan, mitä seurauksia oppilaalle tulee alkoholin tai huumeiden tuomisesta kouluun, sanoo Lamminmäki.

Taustalla sosioekonomisia syitä

Koulutussuunnittelija Kim Kannussaari Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä kiertää maata ja kouluttaa mm. koulujen työntekijöitä. Hän vetää viime vuonna käynnistynyttä ja vuoteen 2017 jatkuvaa Miten puhua kannabiksesta -hanketta.

Kannussaaren mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa on kouluterveyskyselyn tuloksiin suhtauduttu vakavasti.

– Amiksissa on asiaan herätty. Se näkyy esimerkiksi siinä, että koulutuksissa on ollut paljon ammattioppilaitosten opettajia ja oppilashuoltohenkilöstöä saamassa lisää välineitä ja tietoa siitä, miten tehdään ehkäisevää päihdetyötä.

Kim Kannussaari on kuitenkin huolissaan, koska ammatillissa oppilailaitoksissa säästöpaineet ovat kovat.

– Kun koulutusleikkauksia joudutaan tekemään, tämäntyyppinen toiminta (oppilashuolto) ei ole ehkä se toiminta, johon ensimmäiseksi resurssia suunnataan.

Miksi ammatillissa oppilaitoksissa huumeiden kokeilu on lisääntynyt, kun se peruskoulussa ja lukioissa on vähentynyt? Kim Kannussaaren mukaan se onkin mielenkiintoinen kysymys.

– Melkein nostaisin esille sosioekonomiset erot ammattioppilaitosten opiskelijoiden ja lukiolaisten välillä. Se selittää ainakin osittain kehitystä, sanoo Kannussaari ja arvioi, että suunta vaihtuu, kunhan ammatillisen opetuksen arvostus laajasti ja kautta linjan lisääntyy.