1. yle.fi
  2. Uutiset

Lappilainen, ilmoita henkiä pelastavan sydänelvytyslaitteen sijainti

Lapin sairaanhoitopiiri haluaa tietää, missä kaikkialla Lapissa on sydänelvytyslaitteita. Kun tiedetään missä laitteita on, sen uskotaan parantavan sellaisten potilaiden selviytymistä, joiden sydän pysähtyy.

elvytys
Defibrillaattori marketin infotiskillä
Kati Latva-Teikari / Yle

Sydänpysähdystilanteessa mahdollisimman nopealla defibrillaatiolla on keskeinen ennustetta parantava merkitys. Nykyiset elvytysohjeet korostavat nopean defibrillaatiota osana maallikkoelvytystä.

Sydänelvytyslaitteiden eli defibrillaattoreiden sijaintitietoja kartoitetaan parhaillaan Lapissa. Kartoituksella defibrillaattoreista pyritään jatkossa parantamaan sydänpysähdyspotilaan selviytymismahdollisuuksia. Kartoitustyötä tekevät opinnäytetyönään Lapin ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi opiskelevat Mari Hanhela ja Tea Valkola. Toimeksiantajana on Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus.

Defibrillaattori on laite, jota käytetään sydänkohtauksen saaneille pysähtyneen sydämen käynnistämiseen peruselvytyksen osana. Laitteesta käytetään myös nimitystä AED-laite ja deffa. Nykyisten niin sanottujen maallikkodefibrillaattoreiden käyttö on helppoa ja turvallista. Koulutusta laitteen käyttöön tarjoava laitevalmistajat ja muun muassa SPR. Laite ohjaa äänikomennoin käyttäjäänsä vaihe vaiheelta. Elvytystilanteissa Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohto voi ohjata auttajia lähimmän laitteen löytämisessä.

Lapin sairaanhoitopiiri haluaa kiittää laitteen hankkineita tahoja. Tällä hetkellä on tiedossa noin 70 laitteen sijainti Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Kaikkien laittojen sijainti ei ole vielä tiedossa. Sairaanhoitopiirin mukaan on tärkeää saada tiedot, jotta ensiaputilanteessa avunantajat löytävät elvytyslaitteen mahdollisimman nopeasti käyttöönsä.

Automaattidefibrillaattoreiden – AED-laitteiden - sijainnista voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: deffa@lshp.fi (siirryt toiseen palveluun)

Lue seuraavaksi