"Periaatteessa olemme yhä naimattomia" – Viron sukupuolineutraalia parisuhdelakia yritetään kaataa

Virossa tuli vuoden alusta voimaan sukupuolineutraali parisuhdelaki, joka antaa myös samaa sukupuolta oleville oikeuden rekisteröidä liittonsa. Lain hyväksyi edellinen parlamentti, mutta se jätti tarvittavat toimeenpanevat lait muuttamatta. Nyt konservatiivit yrittävät kaataa koko lain.

Ulkomaat
Helen Talalae
Helen Talalaev johtaa Viron LGBT-yhdistystä ja rekisteröi suhteensa hiljattain.Marjo Näkki / Yle

Helen Talalaev oli yksi aktivisteista, jotka ajoivat sukupuolineutraalia parisuhdelakia ja samaa sukupuolta olevien oikeutta rekisteröidä liittonsa. Niinpä tammikuun lopulla oli erityisen iloinen päivä, kun Talalaev itse saattoi allekirjoittaa Tallinnassa sopimuksen suhteensa virallistamiseksi oman puolisonsa kanssa.

– Tunsin oloni todella onnelliseksi ja ylpeäksi, ja tunne on vain vahvistunut ajan myötä, hän säteilee.

Viron parlamentti
Viron parlamentti hyväksyi tasa-arvoisen parisuhdelain lokakuussa 2014.Marjo Näkki / Yle

Talalaev puolisoineen oli yksi ensimmäisistä pareista, jotka rekisteröivät liittonsa sen jälkeen kun parisuhdelaki tuli voimaan vuoden alusta. Oikeutta on käyttänyt kymmenkunta paria. Notaari Priidu Pärna on vahvistanut liitoista puolet.

– Notaarien keskusjärjestö on antanut jäsenille ohjeeksi, että sukupuolineutraali parisuhdelaki on voimassa ja sen mukaan voi sopimuksia vahvistaa, hän sanoo.

Vanhoilliset kampittavat

Mutta tilanne ei ole aivan niin ruusuinen kuin voisi olettaa. Parisuhdelakiin liittyy liki 90 lainmuutosta, jotka ovat yhä tekemättä. Parisuhdelain hyväksyi Viron parlamentin edellinen kokoonpano syksyllä 2014 pienellä äänienemmistöllä. Nykyisessä parlamentissa lain puoltajia ja vastustajia on suurin piirtein saman verran.

Viron parlamentin konservatiivit ovat nähneet tässä tilaisuutensa ja tekevät nyt käytännössä kaikkensa, jotta lainmuutokset eivät etenisi. Yhä on säätämättä muun muassa perintöoikeudesta. Myös homoparien adoptio-oikeus on herättänyt paljon tunteita. Radikaalein ehdotus on se, että sukupuolineutraali parisuhdelaki peruttaisiin kokonaan.

– Yritämme etsiä kompromissia, millä ehdoin pääsisimme sopuun lainmuutoksista, hallituspuolue Reformin kansanedustaja Yoko Alender sanoo.

– Kyse on kuitenkin yhdestä niistä harvoista laeista, jotka antavat ihmisille oikeuksia, eivät ota niitä pois.

Käytännössä tilanne on niin sekava, että monet ovat päättäneet odottaa ja katsoa, mitä Viron parlamentissa toimeenpanevista laeista päätetään.

"Laki ei ole tyhjä kirjain"

Virossa avioliitot kirjataan Väestörekisteriin, mahdollinen avioehto tai muu varallisuussopimus erilliseen omaisuusrekisteriin. Sukupuolineutraalin parisuhteen rekisteröivillä ei ole vielä pääsyä näihin virallisiin tietokantoihin, sillä laki on vielä tältäkin osin muuttamatta.

– Se, että olemme rekisteröineet liittomme on periaatteessa vain meidän ja notaarimme tiedossa. Siinä mielessä olemme edelleen naimattomia, Talalaev sanoo.

Hän on partnerinsa kanssa ratkaissut asian niin, että molemmilla on kännyköihin ladattu digitaalisesti allekirjoitettu sopimus parisuhteesta. Sieltä se on kätevä näyttää esimerkiksi viranomaisille tarvittaessa.

Notaari Priidu Pärna
Notaari Priidu Pärna on vahvistanut viisi liittoa tämän vuoden alusta.Marjo Näkki / Yle

– Olemme kovin rekisteriuskoisia, notaari Priidu Pärna luonnehtii.

– Itse asiassa sopimuksen tehoa ei vähennä se, että sitä ei ole tietokannoissa nähtävillä.

Käytännön valvontaa se kuitenkin haittaa. Esimerkiksi Talalev voisi solmia uuden parisuhteen toisen notaarin luona tai marssia perinteiseen avioliittoon ilman, että viranomaiset voisivat asiaa mistään tarkistaa.

Parit eivät voi myöskään ilmoittaa verottajalle yhteisiä tuloja tai heillä ei ole oikeutta samoihin sosiaalitukiin. Myöskään vakuutukset eivät tunnista nykylailla rekisteröityjä liittoja.

– Toimeenpanevat lait todella lisäisivät parien oikeuksia, mutta samalla emme voi sanoa, että nykylaki olisi täysin merkityksetön, notaari Pärna muistuttaa.