Metsästäjäliiton puheenjohtaja: Ottakaa mallia Laakkosen vuokrasopimuksista seurojen kanssa

Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro toivoo, että muut suuret metsänomistajat seuraisivat Yrjo Laakkosen esimerkkiä maanvuokrasopimuksissa. Joensuulainen liikemies Laakkonen omistaa Pohjois-Karjalassa ja Kaavilla noin 4 200 hehtaaria metsää. Hän vuokraa maitaan 29 metsästysseuralle suojelu- ja metsänhoitotöitä vastaan. Metsästäjät esimerkiksi raivaavat teiden varsia ja kartoittavat metson soidinpaikkoja.

Kotimaa
Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro
Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro.Suomen Metsästäjäliitto

Joensuulainen liikemies ja suurmaanomistaja Yrjö Laakkonen on käynnistänyt uudenmuotoisen yhteistyön metsästysseurojen kanssa.

Pohjois-Karjalassa ja Kaavilla noin 4 200 hehtaaria metsää omistava Yrjö Laakkonen sanoi hiljattain irti metsästysvuokrasopimukset 29 seuran kanssa ja teki samoin tein uudet, joissa yhdistyvät metsästys, riistanhoito- ja -suojelu sekä metsänhoito.

Laakkonen ei peri vuokraa maistaan, mutta metsästäjät esimerkiksi raivaavat teiden varsia ja kartoittavat metson soidinpaikkoja. Lisäksi kanalintujen latvalinnustus on kielletty kahdeksi vuodeksi.

Molemmat hyötyvät

Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro toivoo, että muut suuret maanomistajat seuraisivat Laakkosen yhteistyömallia metsästysvuokrasopimuksissa.

– Kuulostaa oikein hyvältä. Metsästäjäliittohan on ajanut tämän suuntaista kehitystä koko ajan. Me pidämme tärkeänä sitä, että metsiä hoidetaan sillä tavalla, että myös riistalla on siellä hyvä olla.

Riistatalouden ja metsätalouden yhdistäminen on mielestämme erinomaisen hyvä asia.

Lauri Kontro

– Riistatalouden ja metsätalouden yhdistäminen on mielestämme erinomaisen hyvä asia. Tämä kuulostaa todella hyvältä esimerkiltä, puheenjohtaja Lauri Kontro sanoo.

Yrjö Laakkosen yhteistyömalli on puheenjohtaja Kontron mielestä esimerkillinen sopimus siksi, että molemmat sopimuspuolet hyötyvät.

– Maanomistaja tietää, mitä metsissä tapahtuu, ja metsästysseura voi olla apuna näissä metsänhoitotöissä. Toisaalta metsästäjät saavat hyvän metsästysalueen, ja riistaa voidaan hoitaa niin, että riistakannat pysyvät hyvällä tasolla. Tämä on hyvä esimerkki yhteistyöstä, joka toimii, Lauri Kontro toteaa.

"Talkootyötä puolin ja toisin"

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontron mielestä erittäin tärkeätä on se, että metsästysvuokrasopimuksista ei peritä seuroilta maksua.

– Suuri maanomistaja antaa esimerkkiä tässä suhteessa, että ei pyritäkään laittamaan kohtuuttomia vuokria metsästystoiminnalle, vaan molemmat hyötyvät siitä, että ikään kuin tehdään talkootyötä puolin ja toisin. Se on vanha hyvä suomalainen perinne.

– Ilman muuta toivomme, että metsäyhtiöt ja kaikki suuret maanomistajat seuraisivat tätä mallia. Koska viime kädessä koko yhteiskunta hyötyy siitä, että riistaa ja metsiä hoidetaan hyvin, puheenjohtaja Lauri Kontro perustelee.