1. yle.fi
  2. Uutiset

Historiallinen maisema muuttuu moderniksi – kaavamuutos tuo tornitalot Oulun rautatieasemalle

Toistakymmentä vuotta Oulussa kädenvääntöä aiheuttanut matkakeskus nytkähti piirun verran eteenpäin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina asemanseudun kaavamuutoksen. Äänestyksessä palautusesitys sai taakseen kolme ääntä ja kaupunginhallituksen esitys 58. Neljä äänesti tyhjää.

Kotimaan uutiset
Oulun matkakeskuksen yhteyteen suunnitellut rakennukset sijoittuvat Rautatienkadun varteen.
Lemminkäinen Talo Oy

Uudistetun asemakaavan tavoitteena on parantaa Oulun kaupungissa keskustan puolella olevan rautatieaseman ja Raksilan puolella olevan linja-autoaseman välistä yhteyttä.

Kaava on tuomassa keskustaan myös kolme uutta 12-kerroksista tornitaloa. Ne noudattelevat yleisilmeeltään radan varteen jo aikaisemmin valmistuneita Etu-Lyötyn 12-kerroksisia asuintaloja, kertoo Oulun asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen.

– Kyllä meillä on tavoitteena tehostaa keskusta-alueen maankäyttöä kokonaisuutena. Täydennysrakentaminen tulee olemaan meille iso haaste tulevaisuudessa ja kerroslukumäärän lisääminen on keino, millä me pääsemme tähän päämäärään, kertoo Törmänen.

Vaiheittaista rakentamista

Hallituskadun päätteeksi sijoittuvasta matkakeskuksesta muodostuu asemakaavan mukaan kaupunkikuvallinen maamerkki ja korkea rakentaminen luo kaupunkikeskustalle uutta siluettia.

– Tämä on alku laajemmalle kehittämiselle asemanseudulla. Meillä käynnistyy kevään aikana arkkitehtuurikilpailu myös Raksilan puolen asemakeskuksen osalta. Sinne tulee merkittävä määrä kaupallista ja palvelurakentamista, mutta myös asumista. Sen rakentaminen tapahtuu aikanaan kolmessa vaiheessa, samalla tavalla kuin tämä rautatieaseman puolikin.

Mikko Törmäsen arvion mukaan Raksilan rakentamiseen päästään ehkä aikaisintaan vuoden 2018 aikana

Painopiste asunnoissa

– Minusta tämä korkea rakentaminen ei itsessään luo kaupunkimaista imagoa. Se on yksi tapa rakentaa ja itse asiassa 12-kerroksiset rakennukset eivät edes ole kovin korkeita kansallisessa mittakaavassa, sanoo Törmänen.

Lemminkäinen uskoo rakentamisen alkavan jo tänä vuonna. Yritys haluaa kohteeseen saman määrän rakennusoikeutta kuin alkuperäisessäkin kaavassa, mutta kaavan sisältöä on muutettu ja uudessa kaavassa on muun muassa luovuttu suuren 10 000 neliön kauppakeskuksen rakentamisesta.

Painopistettä on siirretty asuinrakentamiseen ja liikerakentaminen ajoittuu pääosin hankkeen loppupuolelle, jolloin työn alle on tarkoitus ottaa varsinainen matkakeskus.

– Tässä tulee olemaan kolme kerrostaloa ja julkiset tilat sekä noin 340 asuntoa, Lemminkäinen Talo Oy:n aluejohtaja Marko Palonen kertoo.

Työt alkavat tänä vuonna ellei valituksia taas ilmaannu

Palosen mukaan hanke tukee Oulun alueen kehitystä.

– Rakennustyön aikana se työllistää suoraan noin 80 henkilöä neljän-viiden vuoden ajan.

Aluejohtaja Marko Palonen kertoo, että suunnitelmissa olisi käynnistää alueen toteuttaminen jo tämän vuoden puolella, ellei valituksia ilmaannu.

Kymmenkunta vuotta sitten kaupunginvaltuuston silloin hyväksymästä martkakeskuskaavasta valittanut Mikko Viitanen ( vas.) esitti Oulun kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa asemakaavamuutosesityksen palauttamista valmisteluun. Hänen esitystään kannatti Mauno Murtoniemi (vas.). Äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai taakseen 58 valtuutettua ja Viitasen esitys kolme. Neljä äänesti tyhjää.

Asemanseutu on vetovoimainen alue

Oulun keskustassa on rakennettu ja rakenteilla jo nyt isoja kohteita. Palosen mukaan asemanseutu on kuitenkin niin vetovoimainen alue, että rakentamiseen on tarkoitus lähteä heti, kun siihen on mahdollisuus.

– Me uskomme tämän vetovoimaisuuteen nimenomaan sijainnin takia, vakuuttaa Marko Palonen.

Massiivisen kerrostalorakentamisen liittyminen nykyiseen puurakenteiseen asemanseutuun otetaan Palosen mukaan huomioon. Käytännössä matkakeskuksen osuutta päästään rakentamaan vasta noin kolmen vuoden kuluttua. Sitä ennen saadaan myös selville se, miten matkakeskus olisi luontevaa liittää Raksilan alueeseen. Siitä järjestetään erillinen arkkitehtikipailu jo tämän vuoden puolella.

Lue seuraavaksi