Kymenlaaksossakin sähkön siirtohintojen nousupaineita

KSS Verkko nosti siirtohintaa tälle vuodelle 10 prosenttia. Kymenlaakson Sähköverkko puolestaan suunnittelee enintään 10 prosentin siirtohinnan nostoa ensi kesänä. Verkkoyhtiöt tavoittelevat säävarmoja sähkötoimituksia ja vaihtavat siksi ilmajohtoja maakaapeleihin. Työ jatkuu vielä vuosia, joten siirtohintojen nousupaineet eivät lähivuosina hellitä.

Suurjännitelinjat
Kuvassa voimalinjapylvään eristeet
Raine Martikainen / Yle

Sähkön siirtohintojen nousu uhkaa tulevina vuosina myös Kymenlaaksossa. Esimerkiksi KSS Verkko nosti siirtohintaa tälle vuodelle 10 prosenttia. Kymenlaakson Sähköverkko puolestaan suunnittelee enintään 10 prosentin siirtohinnan nostoa ensi kesänä.

Verkkoyhtiöt tavoittelevat säävarmoja sähkötoimituksia ja vaihtavat siksi ilmajohtoja maakaapeleihin. Työ jatkuu vielä vuosia, joten siirtohintojen nousupaineet eivät lähivuosina hellitä.

KSS: Puolet asiakkaista säävarmassa verkossa 2020

Esimerkiksi KSS Verkko kaivaa tänä vuonna sähkökaapelia maahan noin 120-130 kilometriä. Siirtohintaa yhtiö nosti tälle vuodelle 10 prosenttia. Hinnannousua on luvassa tulevinakin vuosina, sillä tavoitteena on saada vuoteen 2020 mennessä puolet yhtiön asiakkaista säävarman verkon piiriin.

Ensi vuosikymmenellä sähkökaapelikaivuut siirtyvät taajamista maaseudulle, jolloin kustannukset nousevat entisestään pitkien välimatkojen takia.

"Onneksi puolet ilmajohdoista on pellolla"

Kymenlaakson Sähköverkko on tehnyt maakaapelointia jo muutamia vuosia vajaan 100 kilometrin vuosivauhtia. Noin 15 miljoonan euron vuosikustannus ei ole rasittanut yhtiön taloutta, joten siirtohintoja on korotuksen sijaan voitu viime vuosina laskea.

Ensi kesään mennessä Kymenlaakson sähköverkko tekee suunnitelmat maakaapeloinnin jatkosta. Toimitusjohtaja Raimo Härmä ennakoi vajaan 10 prosentin korotusta siirtohintoihin ensi kesänä.

– Kriittisintä keskijänniteverkkoa on maan alla tähän mennessä 800 kilometriä. Jäljellä on vielä noin 4 000 kilometriä ilmajohtoja. Onneksi puolet ilmajohdoista on pelloilla. Siellä ei tarvitse johtoja vaihtaa maakaapeliin.