1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Terveyskeskusmaksujen haarukka venyy nollasta kahteenkymppiin – korotukset lisäävät eriarvoisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää, että kuntien tekemät asiakasmaksujen erisuuruiset korotukset nakertavat yhdenvertaisuutta. Laissa on kuitenkin muun muassa maksukatto, jotta kohtuuttomia eroja ei pääse syntymään.

Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

Terveyskeskusmaksujen korotukset lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää, että kunnallinen itsehallinto antaa kunnille oikeuden tehdä erilaisia ratkaisuja.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta perittävät palvelumaksut kuuluvat kuntien omaan harkintavaltaan, ja heillä on oikeus tehdä nämä ratkaisut itse, sanoo hallitussihteeri Johanna Huovinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Jotkut kunnat käyttivät hallituksen päättämän asiakasmaksukorotuksen täysimääräisenä. Esimerkiksi Kymenlaaksossa pienet kunnat nostivat maksuja lähes 30 prosenttia. Kaupungit korottivat maksuja maltillisemmin.

"Kaukana todellisista tuotantokustannuksista"

Johanna Huovisen mukaan ministeriössäkin oli tiedossa, että kunnat saattavat toimia asiakasmaksujen korotuksen suhteen eri tavoin. Hän huomauttaa, että korotusten jälkeenkin maksut ovat vielä kaukana todellisista palveluiden tuotantokustannuksista.

– Erot kuntien välillä voivat olla isoja. Esimerkiksi Helsingissä ei peritä terveyskeskuksen käyntimaksua lainkaan, ja joissakin kunnissa saatetaan periä enimmäismaksu, joka on 20 euroa 90 senttiä.

Maksukatto ja enimmäismaksu määritelty

Laissa on kuitenkin määräyksiä, jotka tasaavat terveyskeskusmaksujen eroja kuntien välillä.

– Onneksi asiakasmaksulainsäädännössä on muun muassa maksukatto, jotta kohtuuttomia eroja ei pääse syntymään. Myös maksujen enimmäistasot on määritelty, hallitussihteeri Johanna Huovinen toteaa.

Huovisen mukaan kuntien tulee seurata kuntalaisten maksukykyä.

– Toivomme, että kunnat seuraisivat niitä vaikutuksia, joita asiakasmaksujen korotuksista syntyy. Sosiaali- ja terveyspalveluista kerättävät maksut eivät saa johtaa siihen, että ihmiset eivät hakeudu hoitoon. Mikäli palveluja käyttävän ihmisen toimeentulo vaarantuu, kunnilla on aina oikeus ja joissakin tapauksissa myös velvollisuus alentaa maksuja tai jättää ne kokonaan perimättä.