Kun Caruna on karuna, mitä asiakas voi tehdä? 6 konstia vaikuttaa

Sähkönsiirtoyhtiö Carunan hinnankorotus on kuluttajan kannalta ongelmallinen, koska kyseessä on monopoliyritys. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies suosittaa reklamaatiota ja riitautusta.

Kotimaa
Carunan Keilaniemen sähköasema.
Sähköverkkoyhtiö Carunan sähköasema Espoon Keilaniemessä. Yle

Kymmenkunta sähköverkkoyhtiötä nostaa sähkönsiirtohintojaan. Nousu on suurin Carunan asiakkaille. Kysymyksiä on herättänyt Carunan tapa kertoa korotuksista. Se ilmoitti asiakkaille siirtohinnan keskimääräisen korotusprosentin, joka on esimerkiksi Espoossa 22 prosenttia. Kotitaloudelle korotus voi olla huomattavasti suurempi, riippuen asumismuodosta. Caruna on ilmoittanut hinnan verollisena. Korotus näyttää siten pienemmältä kuin jos veroa ei olisi huomioitu.

Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo sähkömarkkinalain mukaisesti Energiavirasto jälkikäteen neljän vuoden jaksoissa. Rahojen palautusmekanismi suojaa kuluttajaa.

Kuinka tavallinen ihminen voi yrittää puuttua asiaan? Lakimies Jukka Kaakkola Kilpailu- ja kuluttajavirastosta vastaa, minne kannattaa harmiaan purkaa.

1. Suoraan yritykseen

– Perinteinen reklamaatio on hyvä vaihtoehto. Siten kuluttaja osoittaa tyytymättömyytensä Carunan menettelyyn. Reklamaatiolla voi riitauttaa asian yrityksen kanssa.

2. Maistraattien kuluttajaneuvontaan

– Yhteydenottoja on tullut kuluttajaneuvontaan ja osa niistä ohjautuu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Useamman päivän ajan on päivittäin tullut useita kymmeniä yhteydenottoja Carunaa koskien. Carunalla on noin 600 000 asiakasta. Yhteydenottoja ei sinänsä ole paljon, mutta poikkeuksellisen paljon tyytymättömyyttä kuitenkin on.

3. Kansanedustajalle

– Päättäjiin kannattaa ottaa yhteyttä. Kuluttajan kannalta tilanne on hankala, koska sähkönsiirto on monopolitoimintaa. Kuluttaja ei voi kilpailuttaa ja vaihtaa sähkönsiirtoyhtiötä.

4. Carunan omistajiin

– Omistajat tekevät päätöksiä, mutta yrityksen toimiva johto on ensisijainen kohde, johon voi yrittää vaikuttaa. Caruna on valtaosin ulkomaisessa omistuksessa. Yhteydenotto omistajiin voi olla hankala tapa vaikuttaa.

Kansainväliset sijoittajat First State Investments ja Borealis omistavat molemmat 40 prosenttia Carunasta. Eläkevakuutusyhtiö Keva omistaa 12,5 prosenttia ja Elo 7,5 prosenttia.

5. Energiavirastoon

– Kuluttaja voi tehdä ilmoituksen Energiavirastoon. Virasto arvioi vaihtoehtoja, joita heillä on käytössään.

6. Työ- ja elinkeinoministeriöön

– Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) on jo pyytänyt tästä asiasta selvitystä Energiavirastolta. Ministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin, mutta sinnekin voi ottaa yhteyttä.

Kuluttajariitalautakunnasta kerrotaan, ettei sinne ole tullut yhteydenottoja Carunan hinnankorotuksista. Lautakunta muistuttaa, että asia on parempi hoitaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kautta.