Varastetulla puhelimella tehty lasku omistajan piikkiin – katoamisilmoituksen viivästyminen katsottiin törkeäksi huolimattomuudeksi

Kuluttajariitalautakunta vertasi ostamiseen käytettyä puhelinta pankkikorttiin. Lain ja sopimusehtojen mukaan huolimattomasti toiminut kuluttaja voi tapauksesta riippuen joutua maksamaan puhelimella aiheutetut vahingot. Puhelimessa ei ollut pääsykoodilukitusta.

Kotimaa
Mies puhuu iPhoneen.
Julian Stratenschulte / EPA

Myöhään yöllä varastetusta matkapuhelimesta olisi pitänyt ilmoittaa operaattorille mahdollisimman nopeasti vahinkojen välttämiseksi. Kuluttajariitalautakunnassa käsitellyssä tapauksessa omistaja oli kertonut katoamisesta vasta seuraavana päivänä, yli puoli vuorokautta puhelimen katoamisen jälkeen.

Kuluttajan katsottiin kertoneen varkaudesta aivan liian myöhään.

– Tässä tapauksessa kuluttajariitalautakunta oli sitä mieltä, että tämä viive oli sen verran pitkä, että kuluttaja oli toiminut törkeän huolimattomasti laissa tarkoitetulla tavalla. Sen takia koko vahinko jäi kuluttajan itsensä maksettavaksi, perustelee Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg lautakunnan täysistunnossaan tekemää päätöstä.

Kuluttajan maksettavaksi jäi yhteensä 580 euroa.

Tietämättömyyteen ei voi vedota

Puhelimen omistaja ei ollut omien sanojensa mukaan tiennyt, että varastetusta puhelimesta voi ilmoittaa operaattorille milloin tahansa. Täten omistaja oli mennyt vasta seuraavana aamuna operaattorin myyntipisteeseen. Se oli kuitenkin auki vasta tuntia myöhemmin, joten mies palasi paikalle vasta iltapäivällä. Hän kertoi varkaudesta vasta silloin, sai vanhan SIM-kortin suljettua ja uuden tilalle.

Tällä välillä varas oli jo ehtinyt tehdä puhelimella satojen eurojen laskun soittelemalla sillä ja ostamalla sen avulla tavaraa.

– Kuluttajan on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä tämä ilmoitus. Jos hän näin toimii, silloin hän ei ole vastuussa näistä ostoista. Tässä hän ei ole näin toiminut ja vastuu syntyi.

Myös operaattorien antamissa ohjeissa ja sopimuspapereissa korostetaan asiakkaan vastuuta ja huolellisuutta silloin, kun puhelin katoaa. Ohjeissa kehotetaan tekemään ilmoitus välittömästi, jotta puhelin saadaan lukittua. Edes kuluttajan tietämättömyys puhelimen sulkemismahdollisuudesta tai muut kiireet eivät oikeuta lykkäämään ilmoituksen tekemistä.

Puhelimessa ei ollut pääsykoodilukitusta. Jos se olisi ollut, puhelinta ei operaattorin mukaan olisi voinut käyttää väärin.

Puhelinta verrattiin maksukorttiin

Tässä tapauksessa kuluttajariitalautakunta rinnasti kadonneen ja ostamiseen käytetyn puhelimen luotto- ja pankkikorttiin. Siten puhelimella maksamiseen sovellettiin maksupalvelulakia.

Lain mukaan käyttäjän vastuu oikeudettoman käytön aiheuttamissa vahingoissa on yleensä korkeintaan 150 euroa. Tahallisissa tai törkeän huolimattomissa tapauksissa rajaa ei ole. Törkeäksi huolimattomuudeksi voidaan katsoa erittäin vakava varomattomuus, esimerkiksi piittaamaton suhtautuminen maksuvälineen turvallisuusriskeihin.

Päätöksessä muistutetaan erityisesti, että suojaamaton puhelin on väärinkäytösten osalta iso riski. Lisäksi lautakunta huomauttaa, että huolimattomuuden aste arvioidaan aina tapauskohtaisesti.