Helsinki hieman lähempänä tuulivoimaa – Listasimme puuttuvat askeleet

Tuulivoimalat voi uusien periaatteiden mukaan rakentaa aiempaa lähemmäksi rantaa. Se on voimalayhtiölle halvempaa. Mutta tuleeko Helsinkiin tuulivoimaloita ihan oikeasti?

Kotimaa
Kartta Helsingin edustan mahdollisista tuulivoima-alueista. Teollista tuulivoimaa Vuosaareen ja Isosaareen sekä sen eteläpuolelle. Paikallista tuulivoimaa näiden väliin koko alueelle.
Petteri Juuti / Yle, Lähde: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta

Tuulivoimaloiden sijoittamisen uudet periaatteet saivat tiistaina 9. helmikuuta hyväksynnän Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalta. Valmiisiin myllyihin on kuitenkin vielä matkaa muutaman askeleen verran.

Askel 1: Poliitikoilta myötämielisyyttä

Tuulivoimayhtiöt eivät ole uskaltaneet lähteä tutkimaan tuulivoiman mahdollisuuksia, koska mahdolliset paikat ovat olleet liian kaukana ja asiaa on selvitetty liian vähän. Tässä suhteessa Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta otti merkittävän askeleen - alueet on tarkemmin rajattu ja lähempänä rannikkoa kuin aiemmin.

– Olemme nyt positiivisesti yllättyneitä siitä, että kaupunki on lähtenyt uusimaan suunnitteluperiaatteita. Tähän asti tilanne on ollut sen verran sekava, ettei olla päästy sille tasolle, että meillä olisi vuokrasopimus maa-alueista. Mutta toivottavasti mahdollisimman pian on, sanoo Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Hario.

Lumituuli Oy on ollut kiinnostunut Helsingistä jo vuosia. Se on kuluttajien omistama ja sillä on yli 1 200 osakasta, jotka käyttävät yhtiön tuottamaa sähköä.

Askel 2: Tuulivoiman tukipolitiikalle selvä suunta

Viime vuosina tuulivoimalansa valmiiksi saaneet yhtiöt ovat saaneet sähköstä hyvän hinnan valtion tukien turvin.

Mutta jos aloittaa tuulivoimalan suunnittelun tänään, kukaan ei osaa varmaksi sanoa, kuinka paljon sen tuotannosta saa aikanaan rahaa. Siksi yhtiöiden on tällä hetkellä mahdotonta laskea, saako se rakentamiseen meneviä rahoja takaisin.

Hallitus pohtii parhaillaan, miten uusiutuvan energian tuotantoa tulevaisuudessa tuetaan.

Askel 3: Varmuus hyvistä tuulista

Jos isot poliittiset palaset näyttävät loksahtavat kohdalleen, voimalayhtiön on varmistuttava siitä, että Vuosaaressa tai Isosaaren ympäristössä tuulta varmasti riittää. Vaikka koko maan olosuhteet on koottu Suomen Tuuliatlakseen, on tarkemmat mittaukset tehtävä erikseen jokaisen tuulimyllyn kohdalla.

Askel 4: Halvempaa tekniikkaa

– Helsingin vanhojen periaatteiden perusteella tuulivoimaa sai rakentaa vain 10 kilometrin päähän avomerelle. Se on niin kallista, ettei se sellaisenaan olisi tullut toteutumaan, arvioi Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Hario.

Yksi tapa helpottaa asiaa on tuoda tuulimyllyt matalammille vesille ja rannoille, kuten Helsingin suunta näyttäisi nyt olevan.

Toinen keino on tekniikan kehittyminen.

Porin edustalla laajennetaan parhaillaan vuonna 2010 valmistunutta merituulipuistoa. Takana on Suomen Hyötytuuli Oy, josta omistaa osan Helsingin energiayhtiön Helen. Mitä enemmän kokemusta karttuu ja tekniikka etenee, sitä pidemmälle tuulivoimaloita voi tulevaisuudessa rakentaa.

– Hyvin alustavien selvitystemme pohjalta Helsingin edustalle voisi olla mahdollista rakentaa merituulivoimaa, sanoo Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri.

Toimitusjohtajien puheiden perusteella Lumituuli Oy on kiinnostunut vähistäkin voimaloista matalassa vedessä, Suomen Hyötytuulen kiikarissa ovat ennemmin isommat alueet syvemmissä vesissä.

Askel 5: Luvat

Tuulivoimalan rakentamiseksi pitää saada nippu lupia. Hyväksyntää haetaan paitsi kaupungilta, myös viranomaisilta, puolustusvoimilta, asukkailta ja esimerkiksi ympäristöjärjestöiltä.

Puolustusvoimat on suhtautunut nihkeästi tuulivoimaloihin ympäri Suomen, esimerkiksi Pohjanmaalla ja itärajan tuntumassa Ruokolahdella. Pääkaupungin edustallakaan ne tuskin ovat läpihuutojuttu.

Vaikka osa helsinkiläisistä on vaatinut tuulivoimaloita kaupunkiin, satojen tuhansien ihmisten merimaisemaan koskeminen saa todennäköisesti aikaan myös vastustusta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta korosti päätöksessään, että Isosaaren virkistyskäyttö pitää huomioidaan tuulipuiston suunnittelussa. Saari sijaitsee teollisen kokoluokan tuulivoimalle osoitetun alueen pohjoisreunassa. Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja ei usko vaatimuksen kaatavan tuulivoimaloita.

– Se on fakta, että se on otettava huomioon. Suurin rajoittava tekijä on se, saadaanko alueesta riittävän suuri, jotta hanke olisi teknistaloudellisesti riittävän kannattava. Onko se alue sitten kilometri, kaksi vai kolme Isosaaren rannasta, ei sinänsä asiaa muuta, sanoo Suomen Hyötytuuli Oy:n toimitusjohtaja Sulameri.