Professori Arto Haveri: "Hallintouudistuksen onnistuminen edellyttää aitoa itsehallintoa"

Aito itsehallinto ja maakuntien vapaus on välttämätöntä, jos Suomen historian suurin hallintouudistus halutaan saattaa onnistuneesti maaliin, arvioi Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori Arto Haveri.

Kotimaa
Tampereen yliopiston professori Arto Haveri työhuoneessaan.
Yle

Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori Arto Haverin mukaan keskeisin kysymys maakunta- ja sote-uudistuksen onnistumiselle piilee tulevien itsehallintoalueiden eli maakuntien itsehallinnon järjestämisessä.

Haverin mukaan ilmassa on merkkejä siitä, että maakunnille ei oltaisi antamassa aitoa itsehallintoa. Haverin mukaan maakuntien vapaus on välttämätön edellytys, vaikka se ei itsessään takaa, että hallintouudistus onnistuu.

– Maakuntien päätöksentekijöillä täytyy olla riittävästi vapautta tehdä itsenäisesti ja vapaasti päätöksiä. Se ei pelkästään riitä, että niillä on suorilla kansanvaaleilla valittu valtuusto, vaan niillä täytyy olla toimintavapautta.

– Ilman itsehallintoa ja ilman mahdollisuutta päättää maakunnallisella tasolla asioista tämä ei tule onnistumaan, Haveri varoittaa.

Yleistä toimivaltaa maakunnille

Haverin mukaan maakuntien toimintavapaus on kiinni etenkin rahoitus- ja ohjausmallista. Lisäksi tarvitaan normien purkua ja toimivallan siirtämistä ministeröistä maakunnille.

– Sektoriministeriöiden tulisi nyt luovuttaa päätösvaltaansa maakunnille ja nimenomaan aitoa päätösvaltaa, eikä pitää kaikkea itsellään, Haveri toteaa.

Haveri näkee oman verotusoikeuden itsehallinnon kannalta parhaana vaihtoehtona. Maakunnille tulisi antaa valtaa myös aluekehittämisasioissa.

– Maakunnilla pitäisi olla myös yleistä toimivaltaa eli kykyä tarttua sellaisiin asioihin, itsenäisesti ja omasta halustaan, joilla on maakunnallista merkitystä, Haveri linjaa.

Vapaus takaa sitoutumisen päätöksiin

Haverin muistuttaa, että toimintavapaus on olennaista tämän päivän organisaatioille, vaikka ohjeistuksellakin on paikkansa hallinnossa.

– Moderneihin organisaatioihin kuuluu se, että ihmiset pystyvät hyödyntämään osaamistaan vapaasti eli heillä on kykyä toimia itsenäisesti, eikä heitä ohjailla vain jostain ylhäältäpäin.

Vapaus takaa osaltaan sitoutumisen päätöksiin ja mahdollistaa alueiden oman tiedon hyödyntämisen.

– Maakunnat ovat erilaisia ja olosuhteet poikkeavat toisistaan, mutta paikallista tietoa pitäisi pystyä hyödyntämään. Uusimaa on erilainen kuin Lappi, Pirkanmaa on erilainen kuin Savo, Haveri huomauttaa.

– Jos maakunnat tekevät päätöksiä ilman todellista päätösvaltaa, niin silloin myös vastuu siirtyy ulkopuolelle eli valtiolle.