Caruna jurona: Ei korotuskatolle, lisäaika hidastaisi sähköverkon siirtoa maan alle

Caruna pahoittelee hinnakorotuksista asiakkailleen aiheutunutta harmia, mutta ei peru niitä. Caruna on perustellut ennätyssuuria korotuksia sähkön siirtohintoihin lain vaatimilla isoilla verkkoinvestoinneilla.

talous
Caruna pääkonttori.
Sähköverkkoyhtiö Carunan enemmistöomistajat ovat kansainvälisiä sijoittajia. Jussi Nukari / Lehtikuva

Kohun keskelle joutunut sähkönsiirtoyhtiö Caruna ei innostu Energiaviraston esittämästä hintojen korotuskatosta. Virasto ehdotti selvityksessään myös helpotuksia investointien siirtymäaikojen ehtoihin.

Caruna katsoo tiedotteessaan, että korotuskatolla ja lisäajalla verkkoa ei saada rakennettua määräaikaan mennessä. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että puolet asiakkaista saa toimitusvarman verkon vuoteen 2019 mennessä ja kaikki vuonna 2028.

Verkkoyhtiön mukaan aikarajan lykkääminen johtaa siihen, että haja-asutusalueiden verkonparannushankkeet viivästyvät. Haja-asutusalueilla asuvat asiakkaat joutuisivat tämän takia huonompaan asemaan kuin taajamien asukkaat, koska saneeraustyöt on käynnistetty tiheämmin asutuista taajamista.

Sähkönsiirtoyhtiöt voivat jo nykyään saada enimmillään kahdeksan vuoden siirtymäajan, jos yhtiö siirtää muita enemmän verkkoaan maan sisään. Energiaviraston mukaan verkkoyhtiöt eivät ole hakeneet virastolta vielä yhtään lisäaikaa.

Caruna kertoo antaneensa Energiavirastolle selvityksen siirtomaksujen kohdentumisesta verkon parannukseen ja yhtiön lainoista. Caruna painottaa tiedotteessaan, että yhtiön maksamat lainakorot eivät vaikuta Energiaviraston määrittelemän sallitun tuoton laskentaan tai asiakashintoihin.