Kysely paljastaa: Suomalaisen yrittäjän käsitystä oikeasta ja väärästä koetellaan päivittäin

Suomalainen yrittäjä pyrkii toimimaan eettisesti oikein, osoittaa tuore tutkimus. Yrittäjän käsitys oikeasta ja väärästä on kuitenkin koetuksella päivittäin yritystoiminnan arkisissa valinnoissa: Myydäkö asiakkaalle paras tuote, vai tuote, jonka kate on yrittäjälle edullisin?

talous
Pojan hiustenleikkuu.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Pienessä yrityksessä yrityksen etiikka on käytännössä sama kuin yrittäjän henkilökohtainen käsitys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä.

Torstaina julkistetun Yrittäjien etiikka (siirryt toiseen palveluun) -kyselyn mukaan yrittäjän etiikkaa koetellaan päivittäin. Jopa useammin kuin muiden ihmisten.

– Tälläisiä tilanteita ovat yrittäjän omien ratkaisujen pohdinta, yhteistyö kilpailijoiden, asiakkaiden ja henkilöstön sekä joskus viranomaistenkin kanssa, sanoo projektitutkija, kauppatieteiden tohtori Juha Tall.

– Ajankohtainen esimerkki voisi liittyä kuljetusalaan. Jos meillä ulkomainen liikenne kulkee ilman työaikavalvontaa ja kotimaisella se on, niin koetaan, että se ei ole oikein.

Vaikka yrittäjät kokivat olevansa eettisten ratkaisujensa kanssa yksin, tilanteet, joissa he kokivat etiikkaansa koetellun, olivat tuttuja monille vastaajille.

– Yksi esimerkki, joka on tullut vastaan on, että saan tarjouksen, jossa on virhe minun edukseni. Olenko yhteydessä tarjouksen antajaan ja kysyn, onko kyseessä virhe vai hyväksynkö sen muitta mutkitta. Toisen virheestä hyötyminen on yksi, missä tämä tulee eteen, Juha Tall kertoo esimerkin.

Muita vastaavia tilanteita ovat Tallin mukaan esimerkiksi ehdotukset kuitittomasta kaupanteosta ja se, että kilpailijat mustamaalaavat toisiaan.

– Asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa vastaan tulee esimerkiksi se, että kun tehdään kauppaa, suositellaanko asiakkaalle parasta vaihtoehtoa vai itselle eniten taloudellista tuottoa tuovaa vaihtoehtoa, Tall sanoo.

"Joka kerta, kun rajalla ollaan, asiaa joutuu pohtimaan"

Yrittäjän etiikassa ei Juha Tallin mukaan ole kyse liiketoiminnan hyvistä tai huonoista ratkaisuista. Yritystoiminnassa taloudellisen tuloksen tavoittelua ei kuitenkaan voida sivuuttaa.

Koska tutkimus osoittaa, että suomalainen yrittäjä tavoittelee toiminnassaan eettisesti kestäviä ratkaisuja ja 98 prosenttia vastaajista pitää omia eettisiä toimintatapojaan yrittäjänä tärkeinä, onko mahdollista, että joskus toimitaan eettisesti taloudellisen tuloksen kustannuksellakin?

– Aineiston pohjalta en osaa vastata, mutta sen, mitä se kertoo on, että yrittäjä joka toimii oikein, vetää puoleensa oikein toimivia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Positiivinen kehä antaisi uskoa siihen, että oikeat valinnat kantavat yrittäjän näkökulmasta sellaista hedelmää, että hän voi olla sinut itsensä kanssa, että tekee oikein, Tall toteaa.

Uusia haasteita tuo uusi aika, media ja esimerkiksi teknologia.

– Yrittäjä joutuu pohtimaan esimerkiksi, miten suhtautua työpaikalla jatkuvasti älypuhelintaan räpläävään työntekijään.

Joskus rajan ylittäminen eettisen toiminnan alueelta ns. harmaalle alueelle saattaa kuitenkin tapahtua. Ratkaisut tehdään tutkijan mukaan henkilökohtaisen pohdinnan pohjalta, joka kerta erikseen.

– Joka kerta, kun rajalla ollaan, asiaa joutuu pohtimaan.

Etiikasta keskusteltava

Yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneista yrittäjistä uskoi eettisen toiminnan merkityksen korostuvan tulevaisuudessa. Joukossa oli kuitenkin myös vastakkaista näkemystä. Tall arvelee, että kilpailu on nyt niin kovaa, että se pakottaa yrittäjät ratkaisuihin, jotka eivät yrittäjien itsensäkään mielestä ole oikein.

Tutkija näkee kuitenkin eettisen toiminnan olevan nyt jopa aiempaa tärkeämpää. Hän toivoo, että yrittäjän etiikka ja etiikkaan liittyvät kysymykset nostettaisiin esille ja keskusteluihin.

– Jos joku tekee virheen tai toimii epäeettisesti, nykypäivänä on entistä suurempi mahdollisuus, että se (tieto virheestä) leviää valtavasti. Pienehköksikin tulkittava virhe voi kasvaa suunnattomiin mittasuhteisiin ja olla vaaraksi jopa koko liiketoiminnalle, Tall viittaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nopeasti leviäviin viesteihin.

Tutkimuksen teki Solutum Oy. Kyselyyn vastasi 400 Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjää.