Politiikan tutkija: Väyrynen otti merkittävän riskin

Paavo Väyrysen päätös perustaa uusi puolue on merkittävä riski. Politiikan tutkijan mukaan liike voi jäädä marginaaliin, mutta Väyrysen kokemus ja taito ovat niin vankalla pohjalla, että hankkeesta tulee hyvin mielenkiintoinen.

politiikka
Erkka Railo
Politiikantutkija Erkka RailoSami Tammi / Yle

Keskustan moninkertaisen ministerin ja pitkäaikaisen kansanedustajan Paavo Väyrysen ilmoitus uuden puolueen perustamisesta yllätti, mutta samalla ei yllättänyt tutkijaa.

– Sillä tavalla tämä oli odotettavissa oleva ratkaisu, että Paavo Väyrynen onnistuu aina yllättämään, totesi Turun Yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija Erkka Railo.

Railon arvion mukaan ilmeinen syy Väyrysen päätökseen on se, ettei hän pystynyt vaikuttamaan tarpeeksi puolueen linjauksiin.

– Tämän hän on sanonut ihan julkisuudessa. Hän on kokenut, ettei kykene vaikuttamaan keskustan politiikkaan niin paljon kuin olisi toivonut.

– Ajattelen, että hän ennen muuta hän pyrkii löytämään itselleen sellaisen poliittisen osallistumisen välineen, jossa hän itse kykenee määrittelemään, mitä asioita ajetaan ja millä tavoin ajetaan.

Railon mukaan puolueen perustaminen ei välttämättä ole kosto keskustalle, mutta se on merkki Väyrysen ja keskustajohdon välisestä kuilusta.

– Totta kai tämä on merkki siitä, että Paavo Väyrynen on syvästi pettynyt keskustaan ja Paavo Väyrysen ja keskustan johdon välille on syntynyt jonkinmoinen kuilu.

Huomattava riski jäädä marginaaliin

Railon mukaan Väyrysen ratkaisu perustaa oma puolue on erikoinen, ja siihen sisältyy huomattavia riskejä.

– Vaikea kuvitella, että hän uudessa puolueessa kykenisi vaikuttamaan Suomen politiikkaan enemmän kuin hän on tähän mennessä vaikuttanut keskustassa.

Suurin riski Väyrysen kannalta on siinä, että uusi puolue saattaa jäädä jopa marginaaliseksi ilmiöksi.

– Vaatii paljon resursseja kyetä luomaan kokonaan uusi puolue, joka saisi merkittävää jalansijaa suomalaisessa politiikassa.

Toisaalta Railo muistuttaa, että tässä vaiheessa puolueen perustamiselle on erinomainen hetki.

– Jos ajattelee tilannetta poliittisen liikkeen perustamisen logiikan kannalta, niin tämä ei ole huono hetki. Vuoden päästä on kunnallisvaalit ja eduskuntavaaleihin on kolme vuotta aikaa. On monta vuotta aikaa luoda poliittista liikettä, rakentaa sitä perustaa, jolle vaalimenestys tulevaisuudessa luodaan.

Ydinjoukko lähtee mukaan

Väyrynen vienee mukanaan uuteen liikkeeseensä vuosien saatossa itselleen kertyneen uskollisen kannattajien joukon. Tässä vaiheessa tutkija ei halua arvioida, kuinka paljon tuo joukko vaikuttaisi keskustan vaalimenestykseen.

– Puhutaan tuhansista ihmisistä. Ei silläkään välttämättä ole dramaattista vaikutusta keskustan vaalimenestykseen, jos sitä lähtee ennakoimaan. Siihen vaikuttaa paljon suuremmat asiat kuin Paavo Väyrysen toimenpiteet.

Väyrysen kokemuksesta huolimatta Erkka Railo pitää hankkeen onnistumista hyvin vaikeana.

– Tulee sellainen mieleen, että onko hän ihan loppuun saakka tullut ajatelleeksi, arvioinut oikein, kuinka vaikeaa ja työlästä uuden poliittisen liikkeen luominen ja sen elintilan löytäminen nykyisestä puoluekentästä on. Kyllä se on vaikea operaatio.

– Toki ei voi väheksyä sitä kokemusta ja tietoa ja taitoa, mikä Paavo Väyrysellä on. Ja niitä resursseja, mitä hänellä on käytössään. Kyllä tästä mielenkiintoinen tilanne tulee, sanoo Railo.