Koe uusi yle.fi

Ärjänsaaren hakkuita ei keskeytetä – ELY hylkäsi luontoväen vaatimukset

Kainuun luonnonsuojelupiirin ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen vaatimus Ärjänsaaren hakkuiden keskeyttämisestä on hylätty. Kainuun ELY-keskuksen mukaan hakkuut eivät vaaranna Natura 2000 -alueen suojeluperusteita.

luonto
Moto Ärjän mäntymetsässä
Yle

Ärjänsaaren hakkuita vastustavat vetosivat Kainuun ELY-keskukselle tekemässään keskeyttämisvaatimuksessa muun muassa hatarin perustein tehtyihin hakkuusuunnitelmiin ja merikotkan esiintymiseen Oulujärvellä.

Kainuun ELY-keskus kuitenkin päätti torstaina, että hakkuiden keskeyttämiselle ei ole perusteita. ELYn mukaan viranomaisella on hakkuusuunnitelman hyväksyessään ollut riittävät tiedot Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä. Erillistä linnustoselvitystä ei ole vaadittu, koska linnusto ei ole kyseisen Natura-alueen suojeluperusteena.

Jos merikotkan todettaisiin pesivän saaressa, sen turvaamiseksi olisi käytettävissä ELYn mukaan muita luonnonsuojelulain mukaisia keinoja. Kainuun ELY-keskuksen mukaan käsillä ei ole sellaisia luonnonsuojelulain mukaisia perusteita, joiden vuoksi Ärjänsaaren hakkuut tulisi keskeyttää tai kieltää.

ELY-keskus on jo aiemmin todennut lausunnossaan, että hakkuut eivät vaaranna Natura 2000 -alueen suojeluperusteita. Harjumetsät ovat olleet keskeinen suojeluperuste. Kainuun ELY-keskus on esittänyt harjumetsien ominaispiirteiden turvaamiseksi haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja, jotka hakkuita suoritettaessa otetaan huomioon. Lisäksi luonnonmetsät, lehdot ja puustoiset suot jäävät hakkuiden ulkopuolelle.