Helsingin kaupunkibulevardien suunnittelija: Yksityisautoilijan matka pitenee muutaman minuutin

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta vakuutetaan, että Helsingin niemestä ei tule sumppua, jos kaupunkibulevardit toteutetaan. Yksityisautoilijan matka pitenisi suunnittelijan mukaan vain muutaman minuutin. Suunnittelija haluaa pääväylien varteen uusia asuntoja.

Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

Helsinki suunnittelee uudessa yleiskaavaehdotuksessaan muuttavansa suuret sisääntuloväylät niin sanotuiksi kaupunkibulevardeiksi eli 2+2-kaistaisiksi pääkaduiksi, joiden nopeusrajoitus olisi 50 kilometriä tunnissa. Väylien varteen saataisiin asumaan jopa 80 000 uutta asukasta.

Liikennevirasto tyrmää kuitenkin päävaltateiden muuttamisen kaupunkibulevardeiksi. Se pelkää erityisesti pitkän matkan joukkoliikenteen, raskaan liikenteen ja tavaraliikenteen sujuvuuden hidastuvan.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi vakuutti Uudenmaan uutisissa, että pelko liikenteen ruuhkautumisesta on turha.

– Myös Helsinki pitää erittäin tärkeänä, että nämä toimivat, mutta tarkemmassa suunnittelussa nämä pystytään ratkaisemaan.

Salmikivi tyrmäsi myös yksityisautoilijoiden huolen liikenteen ruuhkautumisesta.

– Meidän tarkastelujemme perusteella yksityisautoilijan matka Helsingin kantakaupunkiin pitenee ehkä noin muutaman minuutin.

Yleiskaavasuunnittelija Salmikiven mukaan Liikennevirasto näkee kaupunkibulevardit nimenomaan liikennehankkeena, kun taas Helsingille kyse on kantakaupungin laajentamisesta.

– Helsinki kasvaa nopeimmin kuin moneen vuosikymmeneen. Laadittavan yleiskaavan keskeisin asia on, että pystytään laajentamaan kantakaupunkia, tarjoamaan urbaania rakennetta ja tekemään tuleville ja nykyisille helsinkiläisille uusia asuntoja. Samalla luomaan myös joukkoliikenteelle parempia mahdollisuuksia. Kaupunkibulevardi on vastaus näihin molempiin tavoitteisiin.

Helsingin uusi yleiskaava on tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn kesäkuun alussa.