Kuopion ensimmäiset palvelualoitteet: opinto-ohjausta ostopalveluna ja helpotusta pienille arkkitehtitoimistoille

Kaupunki aloitti vuodenvaihteessa palvelualoitekokeilun, jossa esimerkiksi yritykset tai järjestöt voivat esittää laadukkaampia tai halvempia tapoja järjestää kuntapalveluita. Kaupungin on päätettävä kolmen kuukauden sisällä aloitteen saapumisesta, aiheuttaako aloitteessa esitetyt asiat toimenpiteitä.

palveluala
Opiskelijan kädet kirjalla
Antti Karhunen / Yle

Kuopiossa vuodenvaihteessa alkanut palvelualoitekokeilu on poikinut ensimmäiset aloitteet. Puolitoista vuotta kestävässä kokeilussa esimerkiksi yritykset ja järjestöt voivat esittää kaupungin palveluille laadukkaampaa tai halvempaa vaihtoehtoa.

Toisessa aloitteessa esitetään lukiolaisten opinto-ohjauksen järjestämistä osin ostopalveluna. Aloitteen tehneen yrittäjän näkemyksen mukaan tämä ei kilpailisi työstä kaupungin opinto-ohjaajien kanssa, vaan toisi helpotusta ohjaajien kuormitukseen. Syksyllä käyttöön otettavaan uuteen opetussuunnitelmaan on esimerkiksi lisätty yksi opinto-ohjauksen pakollinen kurssi.

Pienille arkkitehtitoimistoille enemmän mahdollisuuksia?

Toisessa aloitteessa esitetään, että pienten arkkitehti- ja suunnittelutoimistojen mahdollisuutta saada toimeksiantoja kaupungilta helpotettaisiin siten, että pienemmissä hankinnoissa tarjouksia voisivat antaa korkeintaan kahden työntekijän yritykset.

Kyseessä olisi kaupungin järjestämien arkkitehti- ja pääsuunnittelujen puitesopimusjärjestelmän muutos. Aloitteen tehneen arkkitehtitoimiston mukaan nyt tarjouksia pystyvät tekemään vain useita työntekijöitä omaavat yritykset, joilla on mittavat referenssit.

Kaupungin on päätettävä kolmen kuukauden sisällä aloitteen saapumisesta, kannattaako aloitteita viedä eteenpäin. Palvelualoitekokeilu on tällä hetkellä käynnissä pienemmässä mittakaavassa myös Jyväskylässä ja se on käytössä myös Asikkalassa.

Edelläkävijä palvelualoitteessa on Ruotsi. Siellä palvelualoite aloitettiin jo 1990-luvulla. Nykyään se on käytössä yli 40 kunnassa kaikilla palvelualoilla ja 120:ssa osittain.