Salon Halikkoon nousemassa suuri kalkkunakasvattamo

Yrittäjä hakee ympäristölupaa noin 36 000 kalkkunan laitokselle Hajalaan, moottoritien läheisyyteen. Yrittäjä arvioi toiminnan hajuhaitat vähäisiksi.

Kuva: Kalle Talonen / Yle

Salon Halikkoon on suunnitteilla suuri kalkkunakasvattamo. Toiminta keskittyisi noin yhdeksän hehtaarin laajuiselle alueelle, jonne sijoittuisi kaksi kasvatushallia ja muuta rakennuskantaa.

Kasvattamon vuotuinen lantamäärä olisi noin 1 600 kuutiota, joka on tarkoitus levittää pelloille. Hakija on arvionut hajuhaitat vähäisiksi. Lähin vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä kasvattamosta.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee ympäristölupahakemuksesta annettavaa lausuntoa 10. helmikuuta.