Myös verkkoyhtiö Elenialla paineita korottaa sähkön siirtohintaa

Sähköverkkoyhtiö Elenia ei ole vielä päättänyt, nostaako se sähkönsiirron hintojaan. Fortumin sijoittajille myymä verkkoyhtiö Caruna kertoi hiljattain jopa kymmenien prosenttien hinnankorotuksista.

talous
Sähkölinjalle kaatunutta puuta poistetaan.
Tommi Parkkinen / Yle

Sähkön siirtohinnoissa on korotuspaineita. Sähköverkkoyhtiöiden mukaan paineet johtuvat lähinnä suurista investoinneista maakaapelointiin. Useat siirtoyhtiöt ovatkin kertoneet korotuksista sähkön siirtohintoihin.

Suuriin sähkösiirtäjiin kuuluva Elenia ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, korottaako se siirtohintoja vai ei. Viimeksi yhtiö on korottanut hintojaan vuonna 2012.

– Meillä ei ole päätöstä hinnoittelusta, ei edes päätöstä siitä milloin hinnoittelusta päätetään, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Paineita korotuksiin Elenialla kuitenkin on. Viime vuosien myrskyt ovat repineet sähköverkkoa, kantaverkko Fingrid on korottanut hintojaan, ja maakaapelointiin pitäisi investoida lisää.

Maakaapelointi on kallista

Elenia on kaivanut sähkökaapeleitaan maahan jo vuosien ajan. Yhtiö teki päätöksen säävarmoista verkoista vuonna 2009, ja päätyi niissä maakaapelointiin. Nyt sen verkosta noin kolmannes on maan alla.

– Kun katsotaan yhteen investointi-, kunnossapito-, ja ylläpitokustannukset, niin maakaapeli on hyvin kilpailukykyinen ilmakaapeleiden kanssa. Investointikustannus on suurempi, mutta pidemmällä aikavälillä kunnossapidon kustannukset ovat edullisemmat, Liuhala toteaa.

Elenia on investoinut sähköverkkonsa uusimiseen viime vuosien ajan noin sata miljoonaa euroa vuodessa. Tänä vuonna summa on 115 miljoonaa euroa, ja vuosien 2012–2016 investoinnit kohoavat lähelle puolta miljardia euroa. Sama tahti jatkuu, sanoo Liuhala.

– 60–70-luvuilla rakennetut runkojohdot ovat pitoaikansa päässä. Iäkkäimmät pylväät ovat lahoamassa, ja ne pitäisi joka tapauksessa uusia. Kun katsotaan 50 vuoden aikajänteellä, ei ole järkevää rakentaa ilmajohtoja uudestaan.

Siirto on monopoli

Sähkön siirto on käytännössä monopoli. Sähköverkkojen rakentaminen on lupaan perustuvaa ja erittäin kallista, eikä rinnakkaisia verkkoja ole järkevää rakentaa. Tämä taas tarkoittaa, että kuluttajan on maksettava se siirtohinta, jonka siirtoyhtiö ilmoittaa.

– Me hoidamme asiaa niin, että otamme koko ajan asiakasnäkökulman huomioon. Pyrimme siihen, että sähköverkkotuotteemme on sellainen, että kuluttaja näkee hyväksi siitä maksaa, Liuhala sanoo.