Koe uusi yle.fi

Selvitysryhmän ehdotus: alueellistamispäätös pyörretään, Fimean päätoimipaikaksi Helsinki

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipaikaksi ehdotetaan jatkossa Helsinkiä, toteaa Fimean alueellistamisen jatkoselvitysryhmä loppuraportissaan. Lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät sijoittuisivat pääosin Kuopioon.

Kotimaa
Lääkkeet
Marko Melto / Yle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen alueellistamista selvittänyt työryhmä ehdottaa alueellistamispäätöksen perumista. Ryhmän ehdotuksen mukaan Fimean päätoimipaikka olisi jatkossa Helsinki.

Tällä hetkellä Fimean päätoimipaikka on Kuopiossa, ja sillä on työskentelypisteet myös Helsingissä ja Turussa. Helsingissä työntekijöitä on 163, joista 18 valvontalaboratoriossa, Kuopiossa henkilöstöä on 56 ja Turussa kuusi.

Sosiaali- ja terveysministerin Hanna Mäntylän (ps.) asettaman selvitysryhmän mukaan Helsinki olisi Fimean päätoimipaikka, jonne sijoittuisivat pääosa toiminnoista mukaan lukien laboratorio, hallinto ja johto.

Lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät sijoittuisivat puolestaan pääosin Kuopioon. Fimea toimisi jatkossa monitoimipaikkaisesti eli sinne voitaisiin palkata ihmisiä paikkakunnasta riippumatta.

Ryhmä ehdottaa myös, että terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta siirretään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Valvirasta Fimeaan.

Jatkossa Fimean olisi selvitysryhmän mukaan myös panostettava lääkehuollon toiminnan suunnitteluun ja varmistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Lupa- ja valvontatehtäviä ei kuitenkaan ehdoteta siirrettäviksi tuleville itsehallintoalueille.

Huolta toiminnan jatkuvuudesta

Selvitysryhmän mukaan Fimean pääpaikka olisi Helsingissä, koska se takaisi muun muassa palvelujen saatavuuden, viraston kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden. Ryhmä otti selvityksen lähtökohdaksi Fimean toimivuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämisen.

Selvityksessä kerrotaan, että lääketeollisuudesta saatujen kommenttien mukaan Fimean keskeisten toimintojen siirtäminen pois Helsingistä sisältäisi vakavan riskin kustannusten kasvusta ja osaamisen rapautumisesta.

Suomen Apteekkariliitto puolestaan ei ota kantaa viraston sijaintiin, mutta on huolissaan sen "toiminnan jatkuvuudesta erilaisten toissijaisten, sijaintia koskevien muutospaineiden alaisuudessa".

Alueellistamispäätöksestä vielä miljoonakulut

Fimean alueellistamista selvitettiin jo viime vuonna, jolloin selvitysryhmä totesi, ettei Fimean siirto Kuopioon vuoden 2018 loppuun mennessä onnistu ilman irtisanomisia. Tuolloin ministeri Hanna Mäntylä päätti, että asia kaipaa lisäselvityksiä.

Nyt julkaistussa selvityksessä todetaan, että jos alueellistamispäätöksestä pidetään kiinni, siitä koituisi yhteensä noin 7,6 miljoonan euron kustannukset vuosina 2018–2019.

Selvityksessä esitettyjen laskelmien mukaan suurimmat kustannukset tulisivat henkilöstöstä (yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa) ja Fimean tulomenetyksistä (yhteensä noin kolme miljoonaa euroa).

– Käytännössä tavoite siitä, että Kuopion toimipiste olisi vuoden 2018 loppuun mennessä selvästi suurin, olisi saavutettavissa korvaamalla iso osa Helsingin toimipaikan kokeneesta henkilöstöstä, koska aikaisemman tiedon perusteella voidaan arvioida, että he eivät siirry Kuopioon, selvityksessä todetaan.

Tulomenetyksiä voi selvityksen mukaan tulla, jos asiakkaiden luottamus Fimean kykyyn hoitaa tehtäviään horjuu. Näin kävi selvityksen mukaan alueellistamispäätöksen jälkeen vuonna 2009.

Selvitysryhmän mukaan alueellistamispäätöksen kumoamisesta saatavia säästöjä voitaisiin käyttää Kuopion lääkehoitojen arviointiprosessin kehittämiseen.